Τα Δημοτικά Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία της Α΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών που επιθυμούν να δανειστούν τους εκπαιδευτικούς σάκους του προγράμματος «Βιβλία σε ρόδες ?» , μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους ηλεκτρονικά μέχρι την Τρίτη 2 Μαΐου 2017 στις 10:00 π.μ. Δείτε το έγγραφο για περισσότερες πληροφορίες.

  • για τα Δημοτικά πατήστε εδώ
  • για τα Νηπιαγωγεία πατήστε εδώ