Διευκρινίζεται ότι η πρόσκληση υποβολής δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης εκπ/κών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20 και ΠΕ32 στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ αφορά και τους εκπ/κούς με απόσπαση από ΠΥΣΔΕ.

Face_Book.jpg

 

 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 ΔΠΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ

 Παπαγεωργίου Αναστάσιος

 Τηλ.: 210-5243835

 ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 Κώστα Κατερίνα

 Τηλ.: 210-5243253

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ

 Χρήστου Αμαλία

 Τηλ.: 210-5243286