ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ - ΔΕΝ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ Β΄ ΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ