Το Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας με την Πράξη του 26/11-09-2015 τοποθέτησε τους από απόσπαση και αιτουμένους απόσπαση Νηπιαγωγούς (ΠΕ60) και αναρτά Πίνακα των τοποθετήσεων αυτών και Πίνακα των εναπομεινάντων λειτουργικών κενών Νηπιαγωγών (ΠΕ 60) στα Νηπιαγωγεία της Α΄Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας.

Τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται την 14-09-2015, από ώρα 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.,  στην Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, Δώρου 9, Ομόνοια, 5ος όροφος.

  1. Από  τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό αυτοπροσώπως
  2. Από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
  3. Με  τηλεομοιότυπο στο φαξ: 210-5243980 και 210-5248449

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΠΌ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

 

Nike LunarEpic Low FlyknitKopačky na fotbal

Face_Book.jpg

IMG_9813d.JPG