Το Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας με την Πράξη του 27/13-09-2015 αφού τοποθέτησε τους λειτουργικά υπεράριθμους δασκάλους (ΠΕ70), αναρτά σχετικό Πίνακα, καθώς και Πίνακα με τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά δασκάλων, σχολικού έτους 2015-2016.

Τυχόν αιτήσεις ένστασης θα υποβάλλονται την 14/09/2015 από ώρα 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.,  στην Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, Δώρου 9, Ομόνοια, 5ος όροφος.

  1. Από  τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό αυτοπροσώπως
  2. Από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
  3. Με  τηλεομοιότυπο στο φαξ: 210-5243980 και 210-5248449

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Yoanjiibundles