Το Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας καλεί τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, (Π.Ε.70, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19-20, ΠΕ32), εκτός των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07, που βρίσκονται στη διάθεσή του από απόσπαση, όπως υποβάλλουν σχετική Αίτηση - Δήλωση τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά των Δημοτικών Σχολείων της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε, Αθήνας.

Αιτήσεις -Δηλώσεις απόσπασης σε λειτουργικά κενά του συνημμένου Πίνακα δύνανται να υποβάλλουν και οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ06-ΠΕ11-ΠΕ16, της περίπτωσης Α5 του 137644/Ε1/03-09-2015 εγγράφου του ΥΠΟΠΑΙΘ, που έχουν τοποθετηθεί προσωρινά για το σχολικό έτος 2015-2016 σε οργανικά κενά, με την προγενέστερη Πράξη (27/13-09-2015) του Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται την 15/09/2015 και 16/09/2015 από ώρα 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.,  στην Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, Δώρου 9, Ομόνοια, 4ος όροφος.

  1. Από  τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό αυτοπροσώπως
  2. Από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
  3. Με  τηλεομοιότυπο στο φαξ: 210-5248449

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΕ70)

 

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ Α΄ΠΥΣΠΕ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ

 

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ Α΄ΠΥΣΠΕ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

NikeNike Sneakers