Αναρτάται ανακοινοποιημένος στο ορθό Πίνακας κενών των ειδικοτήτων.

Με βάση τον νεότερο ανακοινοποιημένο στο ορθό Πίνακα δύνασθε να υποβάλλετε, εφόσον το επιθυμείτε, τροποποιητική Αίτηση - Δήλωση στο fax:210-5248449 εντός της ημέρας, 16-09-2015

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Adidas Arkyn BoostLebron Soldiers X 10