ΠΥΣΠΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ 11 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ )

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ 19-20 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ 16 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ  32 (ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ) (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ  32( ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ) (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ)

 

 

 

 

 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 ΔΠΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ

 Παπαγεωργίου Αναστάσιος

 Τηλ.: 210-5243835

 ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 Κώστα Κατερίνα

 Τηλ.: 210-5243253

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ

 Χρήστου Αμαλία

 Τηλ.: 210-5243286