ΠΥΣΠΕ

Το Α΄ ΠΥΣΠΕ Αθήνας με την Πράξη του 23/07-09-2015 αναρτά τα κενά εκπαιδευτικών κλάδων Εικαστικών ΠΕ 08, Πληροφορικής ΠΕ 19-20, Θεατρικών Σπουδών ΠΕ 32, Γενικής Αγωγής, της Α΄ Διεύθυνσης  Π.Ε. Αθήνας και καλεί όλους τους από μετάταξη εκπαιδευτικούς ΠΕ 08, ΠΕ 19-20, ΠΕ 32, του Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας από προηγούμενα έτη, όπως υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης για το σχολικό έτος 2015-2016

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ (ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ08, ΠΕ19-20, ΠΕ32

Περισσότερα Άρθρα...

Face_Book.jpg