ΠΥΣΠΕ

Για αμοιβαία μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ μπορείτε να καταθέσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το αρθ. 10, Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ.9  Π.Δ 100/97,  από 03-08-2016 έως και 17-08-2016.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Όλες οι αιτήσεις-δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο στα γραφεία της Δ/νσης  Α΄ Αθήνας είτε με φαξ στο 2105249696 ή στο 2105248449 είτε με mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Με την πράξη  18/02-08-2016 του ΠΥΣΠΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ, σας  κοινοποιούμε πίνακες οριστικής  τοποθέτησης εκπαιδευτικών ( Β΄ ΦΑΣΗ )  κλάδου ΠΕ 70, ΠΕ 06, ΠΕ 11 και ΠΕ 16 .

Ενστάσεις για τυχόν λάθη ή παραλείψεις της Β΄και Γ΄Φάσης  Μεταθέσεων, υποβάλλονται με απλή αίτηση στη Δ/νση Π.Ε. Α΄ Αθήνας από 03-08-2016 έως και 08-08-2016. 

Β΄ΦΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 70

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 06

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 11

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 16

Γ΄ΦΑΣΗ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 70

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 11

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 16

 

 Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 11 και ΠΕ 06 που παρέμειναν στη διάθεση της Α΄Αθήνας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 11

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ  06

 

 

« Οριστικές Τοποθετήσεις-Βελτιώσεις θέσεις  εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής σε Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία της Διεύθυνσης Π.Ε  Α΄ Αθήνας »

Σας κοινοποιούμε πίνακες οριστικών Τοποθετήσεων-Βελτιώσεων θέσεων  Εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ06, ΠΕ11,ΠΕ16.01, οι οποίοι μετατίθενται-τοποθετούνται οριστικά, ύστερα από αίτηση-δήλωσή τους, σε Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία της Δ/νσής μας.

Πίνακας οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70

Πίνακας οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60

Πίνακας οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06

Πίνακας οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11

Πίνακας οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ16

 

 

Ενστάσεις για τυχόν λάθη ή παραλείψεις της Α΄ Φάσης Μεταθέσεων, υποβάλλονται με απλή αίτηση στη Δ/νση Π.Ε. Α΄ Αθήνας από 28-07-2016 έως και 01-08-2016 και ώρα 11.00΄π.μ.

 

Η Δ/νση Π.Ε. Α΄ Αθήνας καλεί τους εκπ/κούς που παρέμειναν στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ, αν το επιθυμούν, σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ.11, του Π.Δ. 50/96, να υποβάλουν νέα δήλωση τοποθέτησης στα εναπομείναντα οργανικά κενά, τα οποία και κοινοποιούνται, για τη Β΄ φάση τοποθετήσεων, από 28-07-2016 έως και 01-08-2016 και ώρα 11.00΄π.μ.

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

Πίνακας  επικαιροποιημένων οργανικών κενών κλάδου ΠΕ 70

Πίνακας  επικαιροποιημένων οργανικών κενών κλάδου ΠΕ 60

Πίνακας επικαιροποιημένων  οργανικών  κενών κλάδου ΠΕ06

Πίνακας επικαιροποιημένων οργανικών κενών κλάδου ΠΕ11

Πίνακας επικαιροποιημένων οργανικών  κενών  κλάδου ΠΕ16

Αίτηση Τοποθέτησης Β΄ΦΑΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι, αν μετά το τέλος της Β΄ φάσης τοποθετήσεων παραμείνουν οργανικά κενά, το Υπηρεσιακό συμβούλιο, ( σύμφωνα με το άρθρο.15 παρ.12 του Π.Δ.50/96, όπως τροποποιήθηκε από το αρθρο.13 του Π.Δ.100/97) θα προχωρήσει στη Γ΄ Φάση τοποθετήσεων εκπαιδευτικών και θα τοποθετηθούν σε αυτά (χωρίς δήλωσή τους)οι εκπαιδευτικοί με τα λιγότερα μόρια μετάθεσης.

 

Όλες οι αιτήσεις-δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο στα γραφεία της Δ/νσης  Α΄ Αθήνας είτε με φαξ στο 2105249696 ή στο 2105248449 είτε με mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Το ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας  με την υπ΄αριθ.16/15-07-2016  Πράξη, ανακοινώνει την τοποθέτηση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ11 Ειδικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2016-2017 ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

Το ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας  με  την υπ΄ αρ. 15/ 15-07-2016  Πράξη,  τοποθετεί τους Υπεράριθμους εκπαιδευτικούς του  4ου Δ.Σ. Βύρωνα  σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα.

 

?             ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

Ύστερα από τη σύνταξη πινάκων με τις κενές οργανικές θέσεις σε σχολικές μονάδες κλάδου ΠΕ 70 Γενικής Αγωγής και όλων των κλάδων Ειδικής Αγωγής έτους  2016,

Καλούνται

1. Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ 70  του συνημμένου πίνακα του 4ου Δ.Σ. Βύρωνα οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ονομαστικά υπεράριθμοι να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης με βάση τα οργανικά κενά όπως επικυρώθηκαν με την με αριθμό 13/11-07-2016 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας (όσοι εκπαιδευτικοί δηλώσουν εντοπιότητα και συνυπηρέτηση στο Δήμο που ανήκει το σχολείο προτίμησης τους να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Α΄Δ/νση Π.Ε. Αθηνών). 

2.Όσοι εκπαιδευτικοί κατά τα παρελθόντα έτη είχαν κριθεί ως οργανικά υπεράριθμοι λόγω σχολικών μεταβολών (συγχωνεύσεων-υποβιβασμών - καταργήσεων Σχολικών Μονάδων) και τοποθετήθηκαν σε νέες οργανικές  θέσεις καθώς και όσοι  από τους προαναφερόμενους εκπαιδευτικούς δεν τοποθετήθηκαν, να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης αποκλειστικά και μόνο για τη σχολική μονάδα  από την οποία κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, εφόσον το επιθυμούν και με την προϋπόθεση ότι υφίσταται οργανικό κενό.

3.Οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής που βρίσκονται στην Διάθεση της Α΄ Αθήνας από μετάθεση  ή έχουν κάνει  αίτηση βελτίωσης θέσης να υποβάλουν δήλωση προτίμησης.  

  Η υποβολή των δηλώσεων θα γίνεται δεκτή είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδότηση είτε με φαξ στο 2105249696 ή στο 2105248449 είτε με mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι 15/07/2016 (ώρα 11.00 π.μ).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ70 4ου Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΏΝ ΚΕΝΩΝ ΠΕ70 ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΉΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΏΝ ΚΕΝΩΝ ΠΕ70 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΏΝ ΚΕΝΩΝ ΠΕ60 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΏΝ ΚΕΝΩΝ ΠΕ16 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΏΝ ΚΕΝΩΝ ΠΕ11 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ Η΄ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι, στην με ημερομηνία 11-07-2016 συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας :

1) Συντάχθηκαν οι πίνακες κενών οργανικών θέσεων σε σχολικές μονάδες κλάδων ΠΕ 70.

2) Διαπιστώθηκαν έξι (06) οργανικές υπεραριθμίες εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων για το έτος 2016 στο 4ο Ολοήμερο Δ.Σ. Βύρωνα (ΕΛ.ΓΛΥΚΑΤΖΗ-ΑΡΒΕΛΕΡ) το οποίο υποβιβάστηκε από 12/θ σε 6/θ.

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων, που ανήκουν οργανικά στο ως άνω σχολείο να υποβάλλουν θετική ή αρνητική δήλωση επιθυμίας να κριθούν υπεράριθμοι.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται δεκτή είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδότηση είτε με φαξ στο 2105248449 είτε με ηλ. ταχυδρομείο στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι 13/07/2016 (ώρα 11.00 π.μ).

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τις Υ.Α. μετάθεσης εκπαιδευτικών οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης στην οποία μετατίθενται μέχρι και 08-07-2016.

Η ανάληψη υπηρεσίας μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως στην Α΄ Δ/νση Π.Ε. Αθήνας, κατά τις εργάσιμες ώρες (από 7:30 π.μ. έως 15:30 μ.μ.), είτε αποστέλλοντας υπογεγραμμένο το έντυπο ανάληψης υπηρεσίας στο fax: 210-5243980 και εν συνεχεία με ταχυδρομική αποστολή του στα γραφεία της Α΄ Δ/νσης Π.Ε Αθήνας (Δώρου 9, Τ. Κ. 104 32, Αθήνα).

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης (εντός ΠΥΣΠΕ και από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ) μπορούν να αποστείλουν το επισυναπτόμενο έντυπο στο fax: 2105243980 μέχρι και 18-07-2016.

Εντός των ημερών θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης-βελτίωσης.

Face_Book.jpg