ΠΥΣΠΕ

Το Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας με την Πράξη του 32/23-09-2015 τοποθέτησε τους εκπαιδευτικούς Γαλλικής (ΠΕ05) και Γερμανικής (ΠΕ07) Γλώσσας, στη διάθεσή του από μετάταξη και αναρτά τους σχετικούς Πίνακες.

Όσοι εκπαιδευτικοί δεν τοποθετήθηκαν σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους καλούνται να υποβάλλουν συμπληρωματική Δήλωση τοποθέτησης στα εναπομείναντα λειτουργικά κενά.

Οι Δηλώσεις και τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, Δώρου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, την 24/09/2015 από ώρα 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., ή θα αποστέλλονται στο fax: 210-5248449

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ (ΠΕ05)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ (ΠΕ07)

Το Α΄ ΠΥΣΠΕ Αθήνας με την πράξη του 33/25-09-2015 αφού τοποθέτησε τους εκπαιδευτικούς Γερμανικής ΠΕ 07 που είχε στη διάθεσή του από απόσπαση, αναρτά το σχετικό Πίνακα τοποθέτησης, καθώς και Πίνακα με τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά, κλάδου ΠΕ 07.

Τυχόν ενστάσεις των ως άνω εκπαιδευτικών θα υποβάλλονται στην Α΄Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, Δώρου 9, Ομόνοια, στον 8ο όροφο, την Δευτέρα 28-09-2015, από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ και στο fax: 210-5248449.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ 07 ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕ 07

 

 

Το Α΄ ΠΥΣΠΕ Αθήνας με την Πράξη του 32/23-09-2015, αφού τοποθέτησε τους από μετάταξη εκπαιδευτικούς ΠΕ05 και ΠΕ07, αναρτά Πίνακες με τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας και καλεί τους με απόσπαση ευρισκομένους στη διάθεσή του εκπαιδευτικούς των ως άνω κλάδων, όπως υποβάλλουν σχετική Δήλωση τοποθέτησης, την Πέμπτη 24/09/205, από ώρα 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στην Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, Δώρου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, ή να αποστείλουν αυτή στο fax: 210-5248449

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ (ΠΕ05)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ (ΠΕ07)

 

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ05 ΚΑΙ ΠΕ07 ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ Α΄ΠΥΣΠΕ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ

 

 

Το Α΄ ΠΥΣΠΕ Αθήνας με την Πράξη του 34/28-09-2015, αφού τοποθέτησε τους από μετάταξη εκπαιδευτικούς ΠΕ05 , αναρτά Πίνακες με τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά Γαλλικής Γλώσσας και καλεί τους με απόσπαση ευρισκομένους στη διάθεσή του εκπαιδευτικούς του ως άνω κλάδου , όπως υποβάλλουν σχετική Δήλωση τοποθέτησης, την Τρίτη 29/09/205  ,  ώρα 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στην Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, Δώρου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, ή να αποστείλουν αυτή στο fax: 210-5248449

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ (ΠΕ 05)

Το Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας με την Πράξη του 31/21-09-2015 τοποθέτησε τους εκπαιδευτικούς στη διάθεσή του, από απόσπαση, των κλάδων ΠΕ08 και ΠΕ19-20 και αναρτά τους σχετικούς Πίνακες της τοποθέτησής τους.

Τυχόν ενστάσεις των ως άνω εκπαιδευτικών θα υποβάλλονται στην Α΄Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, Δώρου 9, Ομόνοια, στον 8ο όροφο, την Τρίτη 22-09-2015, από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ και στο fax: 210-5248449.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ Α΄ ΠΥΣΠΕ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ, ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ08

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ Α΄ ΠΥΣΠΕ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ, ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ19-20

Το Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας αφού επικαιροποίησε τις ομάδες σχολικών μονάδων για τη διδασκαλία Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας, αναρτά επικαιροποιημένους Πίνακες των λειτουργικών κενών εκπαιδευτικών των κλάδων Γαλλικής (ΠΕ05) και Γερμανικής (ΠΕ07) Γλώσσας και καλεί τους από μετάταξη εκπαιδευτικούς των ως άνω κλάδων, που βρίσκονται στη διάθεσή του, όπως υποβάλλουν σχετική Αίτηση Δήλωση τοποθέτησης, από 18-09-2015 έως και 22-09-2015, στην Α΄Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, Δώρου 9, Ομόνοια, 3ος όροφος, από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. και στο fax: 210-5248449.

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ (ΠΕ05) - ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ (ΠΕ07) - ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Αναρτάται ανακοινοποιημένος στο ορθό Πίνακας κενών των ειδικοτήτων.

Με βάση τον νεότερο ανακοινοποιημένο στο ορθό Πίνακα δύνασθε να υποβάλλετε, εφόσον το επιθυμείτε, τροποποιητική Αίτηση - Δήλωση στο fax:210-5248449 εντός της ημέρας, 16-09-2015

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Το Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας με την Πράξη του 28/14-09-2015 αφού τοποθέτησε τους εκπαιδευτικούς στη διάθεση, από μετάταξη και παλαιοτέρων ετών, των κλάδων ΠΕ19-20 και ΠΕ32, αναρτά τον σχετικό Πίνακα  τοποθετήσεων, σχολικού έτους 2015-2016.

Τυχόν αιτήσεις ένστασης θα υποβάλλονται την 15/09/2015 από ώρα 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.,  στην Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, Δώρου 9, Ομόνοια, 5ος όροφος.

  1. Από  τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό αυτοπροσώπως
  2. Από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
  3. Με  τηλεομοιότυπο στο φαξ: 210-5243980 και 210-5248449

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ19 – 20 ΚΑΙ ΠΕ32

Το Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας καλεί τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, (Π.Ε.70, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19-20, ΠΕ32), εκτός των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07, που βρίσκονται στη διάθεσή του από απόσπαση, όπως υποβάλλουν σχετική Αίτηση - Δήλωση τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά των Δημοτικών Σχολείων της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε, Αθήνας.

Αιτήσεις -Δηλώσεις απόσπασης σε λειτουργικά κενά του συνημμένου Πίνακα δύνανται να υποβάλλουν και οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ06-ΠΕ11-ΠΕ16, της περίπτωσης Α5 του 137644/Ε1/03-09-2015 εγγράφου του ΥΠΟΠΑΙΘ, που έχουν τοποθετηθεί προσωρινά για το σχολικό έτος 2015-2016 σε οργανικά κενά, με την προγενέστερη Πράξη (27/13-09-2015) του Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται την 15/09/2015 και 16/09/2015 από ώρα 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.,  στην Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, Δώρου 9, Ομόνοια, 4ος όροφος.

  1. Από  τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό αυτοπροσώπως
  2. Από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
  3. Με  τηλεομοιότυπο στο φαξ: 210-5248449

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΕ70)

 

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ Α΄ΠΥΣΠΕ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ

 

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ Α΄ΠΥΣΠΕ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Το Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας με την Πράξη του 26/11-09-2015 τοποθέτησε τους από απόσπαση και αιτουμένους απόσπαση Νηπιαγωγούς (ΠΕ60) και αναρτά Πίνακα των τοποθετήσεων αυτών και Πίνακα των εναπομεινάντων λειτουργικών κενών Νηπιαγωγών (ΠΕ 60) στα Νηπιαγωγεία της Α΄Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας.

Τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται την 14-09-2015, από ώρα 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.,  στην Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, Δώρου 9, Ομόνοια, 5ος όροφος.

  1. Από  τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό αυτοπροσώπως
  2. Από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
  3. Με  τηλεομοιότυπο στο φαξ: 210-5243980 και 210-5248449

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΠΌ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

 

Face_Book.jpg

 

 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 ΔΠΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ

 Παπαγεωργίου Αναστάσιος

 Τηλ.: 210-5243835

 ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 Κώστα Κατερίνα

 Τηλ.: 210-5243253

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ

 Χρήστου Αμαλία

 Τηλ.: 210-5243286