ΠΥΣΠΕ

Το Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας με την Πράξη του 27/13-09-2015 αφού τοποθέτησε τους λειτουργικά υπεράριθμους δασκάλους (ΠΕ70), αναρτά σχετικό Πίνακα, καθώς και Πίνακα με τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά δασκάλων, σχολικού έτους 2015-2016.

Τυχόν αιτήσεις ένστασης θα υποβάλλονται την 14/09/2015 από ώρα 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.,  στην Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, Δώρου 9, Ομόνοια, 5ος όροφος.

 1. Από  τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό αυτοπροσώπως
 2. Από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
 3. Με  τηλεομοιότυπο στο φαξ: 210-5243980 και 210-5248449

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Το Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας με την Πράξη του 25/10-09-2015 αναρτά Πίνακα των ονομάτων των δασκάλων (ΠΕ 70), που χαρακτηρίστηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι και καλεί αυτούς να υποβάλλουν αίτηση δήλωση τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά των δημοτικών σχολείων της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας, σύμφωνα με τον συνημμένο Πίνακα.

Οι αιτήσεις των ως άνω εκπαιδευτικών θα υποβάλλονται την 10-09-2015 και 11-09-2015, από ώρα 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. στην Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, Δώρου 9, Ομόνοια, 5ος όροφος.

 1. Από  τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό αυτοπροσώπως
 2. Από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
 3. Με  τηλεομοιότυπο στο φαξ: 210-5243980 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΕ70)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΕ 70) ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α΄ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Το Α΄ ΠΥΣΠΕ Αθήνας καλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων Αγγλικής ΠΕ 06, Φυσικής Αγωγής ΠΕ 11, Μουσικής ΠΕ 16 Γενικής Αγωγής, της Α΄ Διεύθυνσης  Π.Ε. Αθήνας, που υπέβαλλαν αίτηση για μετάθεση  - βελτίωση θέσης εντός του Α΄ΠΥΣΠΕ  Αθήνας, καθώς  και εκείνους που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές,  επίσης όσους βρίσκονται στη διάθεση του Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας από προηγούμενα έτη και τους από μετάταξη εκπαιδευτικούς, που δεν έχουν υποβάλλει ως τώρα Αίτηση ? Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης, όπως προσέλθουν την 09-09-2015 στην Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, Δώρου 9, Ομόνοια, 6ος όροφος, από ώρα 08:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ., για τη σχετική υποβολή, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε προγενέστερη σχετική ανάρτηση (της Πράξης 22/04-09-2015 του Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας)  

Οι αιτήσεις-δηλώσεις θα υποβάλλονται:

 1. Από  τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό αυτοπροσώπως
 2. Από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
 3. Με  τηλεομοιότυπο στο φαξ: 210-5248449  και 210-5243980

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας κάνουμε γνωστό ότι ακυρώνεται η Πράξη 21/31-08-2015 του Α΄ ΠΥΣΠΕ Αθήνας και θα επαναληφθεί μετά την έκδοση της σχετικής εξαίρεσης της αναστολής της απαγόρευσης υπηρεσιακών μεταβολών από την Τριμελή Επιτροπή του Συμβουλίου Επικρατείας, οπότε θα υπάρξει σχετική ενημέρωσή σας.

ΑΘΗΝΑ 01/09/2015

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ Α΄ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ

      Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων που βρίσκονται στη διάθεση του Α΄ ΠΥΣΠΕ Αθήνας, από μετάθεση από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε. (κλάδοι ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16) ή με απόσπαση όλων των κλάδων,

 

 

καλείστε να προσέλθετε την Τρίτη 1-9-2015 στην Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας (οδός Δώρου 9 Ομόνοια), από τις 08.30 π.μ. έως και 12.00 μ.μ. προκειμένου να αναλάβετε υπηρεσία και να δηλώσετε σχολεία για προσωρινή παρουσία σας σ' αυτά, μέχρι τη συνεδρίαση του Α΄ ΠΥΣΠΕ Αθήνας, για τις τελικές σας τοποθετήσεις.

 

 

    Οι μεταταχθέντες εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων, καθώς και όσοι βρίσκονται στη διάθεση του Α΄ Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αθήνας από παλαιότερα έτη, θα παρουσιαστούν προσωρινά στις σχολικές μονάδες, που υπηρέτησαν το προηγούμενο σχολικό έτος 2014-15.

   

 • Οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων από μετάθεση, θα προσέλθουν την ως άνω προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα (Τρίτη 1-9-2015, από 8.30 π.μ. έως 12.00 μ.μ.) στον 4ο όροφο της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας.
 •   Οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων από απόσπαση, θα προσέλθουν την ως άνω προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα (Τρίτη 1-9-2015, από 8.30 π.μ. έως 12.00 μ.μ.) στον 6ο όροφο της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας.

 

      

                      Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

Α΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ

 

 

 

                                                                                                   

                                                                            

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 128727/Ε1/12-08-2015 Πρόσκλησης υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΑΕ σχολ. έτους 2015-2016 παρατείνεται μέχρι και την Τρίτη 25-08-2015.

Face_Book.jpg