ΠΥΣΠΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Παρακαλούνται οι εκπ/κοί κλάδου ΠΕ19/20 στη διάθεση με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ να υποβάλουν εκ νέου δήλωση προσωρινής τοποθέτησης έως και τις 15:30 σήμερα.

Face_Book.jpg

 

 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 ΔΠΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ

 Παπαγεωργίου Αναστάσιος

 Τηλ.: 210-5243835

 ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 Κώστα Κατερίνα

 Τηλ.: 210-5243253

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ

 Χρήστου Αμαλία

 Τηλ.: 210-5243286