ΠΥΣΠΕ

Το Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας με την Πράξη του 35/30-09-2015 τοποθέτησε τους εκπαιδευτικούς Γαλλικής (ΠΕ05) που είχε στη διάθεσή του από απόσπαση και αναρτά το σχετικό Πίνακα, με ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τον υπολογισμό των μορίων μιας υποψηφίου και επαναπροσδιορισμό της ομάδας τοποθέτησής της

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ (Π.Ε. 05) ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ (Ανακοινοποίηση στο ορθό)

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων που διατίθενται από την Α΄ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας στην Α΄ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, όπως προσέρχονται στην Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, Δώρου 9 - Ομόνοια, στον 4ο όροφο, προκειμένου να ενημερώνονται για τα υπάρχοντα λειτουργικά κενά της ειδικότητάς τους και υποβάλλουν σχετική Αίτηση - Δήλωση τοποθέτησης

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ08, ΠΕ11 και ΠΕ32 που έχουν διατεθεί εξ?ολοκλήρου από την Α? Διεύθυνση Δ.Ε. Αθήνας στην Α? Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, όπως υποβάλουν σχετική Δήλωση τοποθέτησης, την Πέμπτη 01/10/2015, από ώρα 8:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στην Α? Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, Δώρου 9, Ομόνοια, 4ος όροφος, ή να αποστείλουν αυτή στο fax : 210-5248449

 

1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ08

2) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11

3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ32

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Το Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας με την Πράξη του 32/23-09-2015 τοποθέτησε τους εκπαιδευτικούς Γαλλικής (ΠΕ05) και Γερμανικής (ΠΕ07) Γλώσσας, στη διάθεσή του από μετάταξη και αναρτά τους σχετικούς Πίνακες.

Όσοι εκπαιδευτικοί δεν τοποθετήθηκαν σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους καλούνται να υποβάλλουν συμπληρωματική Δήλωση τοποθέτησης στα εναπομείναντα λειτουργικά κενά.

Οι Δηλώσεις και τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, Δώρου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, την 24/09/2015 από ώρα 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., ή θα αποστέλλονται στο fax: 210-5248449

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ (ΠΕ05)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ (ΠΕ07)

Το Α΄ ΠΥΣΠΕ Αθήνας με την πράξη του 33/25-09-2015 αφού τοποθέτησε τους εκπαιδευτικούς Γερμανικής ΠΕ 07 που είχε στη διάθεσή του από απόσπαση, αναρτά το σχετικό Πίνακα τοποθέτησης, καθώς και Πίνακα με τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά, κλάδου ΠΕ 07.

Τυχόν ενστάσεις των ως άνω εκπαιδευτικών θα υποβάλλονται στην Α΄Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, Δώρου 9, Ομόνοια, στον 8ο όροφο, την Δευτέρα 28-09-2015, από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ και στο fax: 210-5248449.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ 07 ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕ 07

 

 

Το Α΄ ΠΥΣΠΕ Αθήνας με την Πράξη του 32/23-09-2015, αφού τοποθέτησε τους από μετάταξη εκπαιδευτικούς ΠΕ05 και ΠΕ07, αναρτά Πίνακες με τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας και καλεί τους με απόσπαση ευρισκομένους στη διάθεσή του εκπαιδευτικούς των ως άνω κλάδων, όπως υποβάλλουν σχετική Δήλωση τοποθέτησης, την Πέμπτη 24/09/205, από ώρα 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στην Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, Δώρου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, ή να αποστείλουν αυτή στο fax: 210-5248449

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ (ΠΕ05)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ (ΠΕ07)

 

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ05 ΚΑΙ ΠΕ07 ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ Α΄ΠΥΣΠΕ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ

 

 

Το Α΄ ΠΥΣΠΕ Αθήνας με την Πράξη του 34/28-09-2015, αφού τοποθέτησε τους από μετάταξη εκπαιδευτικούς ΠΕ05 , αναρτά Πίνακες με τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά Γαλλικής Γλώσσας και καλεί τους με απόσπαση ευρισκομένους στη διάθεσή του εκπαιδευτικούς του ως άνω κλάδου , όπως υποβάλλουν σχετική Δήλωση τοποθέτησης, την Τρίτη 29/09/205  ,  ώρα 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στην Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, Δώρου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, ή να αποστείλουν αυτή στο fax: 210-5248449

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ (ΠΕ 05)

Το Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας με την Πράξη του 31/21-09-2015 τοποθέτησε τους εκπαιδευτικούς στη διάθεσή του, από απόσπαση, των κλάδων ΠΕ08 και ΠΕ19-20 και αναρτά τους σχετικούς Πίνακες της τοποθέτησής τους.

Τυχόν ενστάσεις των ως άνω εκπαιδευτικών θα υποβάλλονται στην Α΄Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, Δώρου 9, Ομόνοια, στον 8ο όροφο, την Τρίτη 22-09-2015, από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ και στο fax: 210-5248449.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ Α΄ ΠΥΣΠΕ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ, ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ08

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ Α΄ ΠΥΣΠΕ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ, ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ19-20

Το Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας αφού επικαιροποίησε τις ομάδες σχολικών μονάδων για τη διδασκαλία Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας, αναρτά επικαιροποιημένους Πίνακες των λειτουργικών κενών εκπαιδευτικών των κλάδων Γαλλικής (ΠΕ05) και Γερμανικής (ΠΕ07) Γλώσσας και καλεί τους από μετάταξη εκπαιδευτικούς των ως άνω κλάδων, που βρίσκονται στη διάθεσή του, όπως υποβάλλουν σχετική Αίτηση Δήλωση τοποθέτησης, από 18-09-2015 έως και 22-09-2015, στην Α΄Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, Δώρου 9, Ομόνοια, 3ος όροφος, από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. και στο fax: 210-5248449.

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ (ΠΕ05) - ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ (ΠΕ07) - ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Face_Book.jpg