ΠΥΣΠΕ

ΣΧΕΤ : Η αριθ.: 25614/Ε1/16-2-2015 συμπληρωματική εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης που μετατάχθηκαν υποχρεωτικά, ανακλήθηκε ή τροποποιήθηκε η υποχρεωτική μετάταξή τους»

Διαβιβαστικό

Πίνακας

Συμπληρωματική εγκύκλιος σχολικού έτους 2014-15 μεταθέσεων και τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας που μετατάχθηκαν υποχρεωτικά, ανακλήθηκε ή τροποποιήθηκε η υποχρεωτική μετάταξή τους

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Πρόσκληση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ19-20    
που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας, για συμπλήρωση ωραρίου

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ 05  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ 06  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ 07  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ 08  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ 11  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ 19-20  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ 32  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕ05,ΠΕ07, ΤΩΝ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ Β/ΘΜΙΑ

ΚΕΝΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

ΟΜΑΔΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ Β/ΘΜΙΑ

ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 2014

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Υποβολή Δήλωσης προτιμήσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19-20, ΠΕ32, καθώς και των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 από απόσπαση, για προσωρινή τοποθέτηση

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ..

ΔΗΛΩΣΗ..

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΕ60,ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Α΄ΠΥΣΠΕ ΑΘΗΝΑΣ ,ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΣΩΝ ΕΧΟΥΝ ΕΡΘΕΙ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ,2014-2015 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕ70, ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Α΄ΠΥΣΠΕ ΑΘΗΝΑΣ ,ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΣΩΝ ΕΧΟΥΝ ΕΡΘΕΙ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ,2014-2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΛΕΙΤ. ΚΕΝΩΝ ΠΕ70 2014-2015

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΛΕΙΤ.ΚΕΝΑ Γ.Α ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ 2014-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2014-2015 .

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 2014-2015.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΠΕ 70. 

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΛΕΙΤ.ΚΕΝΑ Γ.Α ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ 2014-2015 .

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 2014-2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 2014-2015.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΕΝΩΝ

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2014-2015

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΕΝΩΝ 2014-2015

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2014-2015 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ70 ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ70 ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ 2014- 2015

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ Γ.Α. ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ 2014-2015 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΠΕ05-ΠΕ07

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ05

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ07

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 2014-2015

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ 2014- 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ06_ΠΕ11_ΠΕ16_ΠΕ19-20

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ06

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ11

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ16

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ08

ΤΟΠOΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ19-20

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΠΑΣΤΕΙ ΣΕ ΦΟΡΕΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΘΥΜΩ

ΔΗΛΩΣΗ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ

ΛΕΙΤ.ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ 2014-2015

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 2014-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ05-ΠΕ07 ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ - ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΠΕ05_ΠΕ07_

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΣΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΣΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε 19-Π.Ε 20 (ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ) - ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Υποβολή Δήλωσης προτιμήσεων Εκπαιδευτικών ειδικοτήτων των κλάδων  ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19-20, ΠΕ32, για προσωρινή τοποθέτηση

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΛΕΙΤ.ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ 2014-2015

ΛΕΙΤ.ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 08, ΠΕ19-20,ΠΕ32  2014-2015

ΛΕΙΤ.ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 11 ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗΣ 2014-2015

ΛΕΙΤ.ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2014-2015

Υποβολή Δήλωσης προτιμήσεων Εκπαιδευτικών ειδικοτήτων των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07, για προσωρινή τοποθέτηση.

ΑΙΤΗΣΗ

ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ_ Α΄  ΑΘΗΝΑΣ

ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ_ Α΄  ΑΘΗΝΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης του αναπληρωτή Δ/ντή του 99ου Δημοτικού Σχολείου Αθήνας

ΑΙΤΗΣΗ

Ενημέρωση Διευθυντών συγχωνευμένων Δημοτικών Σχολείων που απώλεσαν τη θέση τους, για κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ-ΜΕΤΑΤΑΞΗ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ11

ΑΝΑΛΗΨΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ05-ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΕ07-ΓΕΡΜΑΝΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,  ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ Β' ΦΑΣΗΣ Π.Ε 06-ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Υποβολή Δήλωσης προτιμήσεων Εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, για προσωρινή τοποθέτηση

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ 2014-2015

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 08, ΠΕ19-20,ΠΕ32  2014-2015

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 11 ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗΣ 2014-2015

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2014-2015

Αιτήσεις Απόσπασης Εκπαιδευτικών εντός της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας

ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών εντός της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας

ΑΙΤΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ Β΄ΚΑΙ Γ ' ΦΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ Β΄ΚΑΙ Γ' ΦΑΣΗΣ

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ_ΜΕΤΑ ΤΗ Γ΄ΦΑΣΗ

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΜΕΝΩΝ Δ.Σ.

ΑΙΤΗΣΗ

Δ Η Λ Ω Σ Η  Π Ρ Ο Τ Ι Μ Η Σ Ε Ω Ν

(για τους πρώην Διευθυντές/ντριες των συγχωνευμένων Σχ.Μονάδων της Α΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Β΄ΦΑΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ- ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ Β' ΦΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ 2014

ΟΔΗΓΙΕΣ-Β ΦΑΣΗ_2014

NEA ΟΡΓΑΝ.ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ 2014-2015

NEA ΟΡΓΑΝ.ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2014-2015

NEA ΟΡΓΑΝ.ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 11 ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗΣ 2014-2015

NEA ΟΡΓ.ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ 2014-2015

NEA ΟΡΓΑΝ.ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2014-2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Α΄ ΠΥΣΠΕ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΗΣ Α ΔΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΘΕΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ Α΄ΠΥΣΠΕ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2014-2015

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΜΕΑΕ 2014-2015

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΜΕΑΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΜΕΑΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΜΕΑΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΜΕΑΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ Α΄Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ

Μοριακός Κατάλογος αιτήσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. για οριστική τοποθέτηση ή για βελτίωση θέσης με προτιμήσεις

Μοριακός Κατάλογος αιτήσεων μετατιθέμενων εκπαιδευτικών για οριστική τοποθέτηση με προτιμήσεις

Μοριακός κατάλογος αιτήσεων εκπαιδευτικών εντός Α΄ΠΥΣΠΕ Αθηνών στην Ειδική Αγωγή

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης για βελτίωση θέσης ή οριστικής τοποθέτησης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2014

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2014-2015

ΟΡΓ.ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ 2014-2015

ΟΡΓΑΝ.ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 11 ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗΣ 2014-2015

ΟΡΓΑΝ.ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2014-2015

ΟΡΓΑΝ.ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2014-2015

ΟΡΓΑΝ.ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ 2014-2015

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2014-2015

ΟΡΓΑΝ.ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 11 ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗΣ 2014-2015

ΟΡΓΑΝ.ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2014-2015

ΟΡΓΑΝ.ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2014-2015

ΟΡΓΑΝ.ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ 2014-2015

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ Ηʼ ΣΥΝΓΧΩΝΕΥΤΗΚΑΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ <<ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥ ΜΩ>>

ΔΗΛΩΣΗ <<ΟΤΙ ΕΠΙΘΥΜΩ>>

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ Π.Ε 70 ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    ΓΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

   ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ-ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

    ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ-ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 

Face_Book.jpg