ΠΥΣΠΕ

Το Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας με την Πράξη του 36/08-10-2015 τοποθέτησε τους εκπαιδευτικούς κλάδων  ΠΕ05-07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19-20 και ΠΕ 32, που διατέθηκαν με απόσπαση από την Α΄ Διεύθυνση Δ.Ε. Αθήνας και αναρτά τους σχετικούς πίνακες τοποθέτησής τους

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ05-07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19-20, ΠΕ32

H Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, αναρτά πίνακες υποψηφίων Διευθυντών των Δημοτικών Σχολείων 120ο Αθήνας, 1ο Ηλιούπολης, 1ο Υμηττού, 3ο Υμηττού, ως εξής:
1. Πίνακας αντικειμενικών μορίων υποψηφίων, κατά φθίνουσα σειρά και ανά σχολική μονάδα, της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας και άλλων Διευθύνσεων Π.Ε. της χώρας, σε σχολικές μονάδες, για τις οποίες οι υποψήφιοι εξεδήλωσαν ενδιαφέρον τοποθέτησης.
2. Πίνακας δεκτών υποψηφίων ? μη δεκτές υποψηφιότητες δεν υπήρξαν
Οι αναφερόμενοι στους ως άνω πίνακες, δύνανται να ασκήσουν ένσταση από 08-10-2015 έως και 12-10-2015 στην Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, Δώρου 9, 8ος όροφος, από ώρα 8:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ., για την αποτίμηση των αντικειμενικών μορίων τους.

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΩΝ 120 Δ.Σ. ΑΘΗΝΑΣ, 1 Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, 1 Δ.Σ. ΥΜΗΤΤΟΥ, 3 Δ.Σ. ΥΜΗΤΤΟΥ, ΤΗΣ Α΄ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (δεν υπάρχουν μη δεκτές υποψηφιότητες)

Το Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας με την Πράξη του 30/17-09-2015 τοποθέτησε τους εκπαιδευτικούς των κλάδων Αγγλικής (ΠΕ06), Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11), Μουσικής (ΠΕ16), Θεατρικών Σπουδών (ΠΕ32) και Δασκάλων (ΠΕ70), που βρίσκονταν στη διάθεσή του από απόσπαση, καθώς και όσους ζητούσαν απόσπαση σε σχολικές μονάδες εντός του Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας, σχολικού έτους 2015-2016, σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν.

Τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Α΄Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, Δώρου 9, Ομόνοια, 4ος όροφος, την Παρασκευή 18-09-2015, από ώρα 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

1. Από τον ενδιαφέρομενο εκπαιδευτικό

2. Στο fax: 210-5248449

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ (ΠΕ06)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΠΕ16)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕ32)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΕ70)

Σε εφαρμογή των οριζομένων στην Φ.361.22/146/152229/Ε3/29-09-2015    εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. προκηρύσσονται οι κενές θέσεις Διευθυντών των

120ου Δημοτικού Σχολείου Αθήνας

1ου Δημοτικού Σχολείου Ηλιούπολης

1ου Δημοτικού Σχολείου Υμηττού

3ου Δημοτικού Σχολείου Υμηττού

της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής δύνανται να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά από 30/09/2015 έως 05/10/2015.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α΄ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Προκηρύσσονται οι κενές και κενούμενες (λόγω παραίτησης, απαλλαγής καθηκόντων, κλπ.) θέσεις Προϊσταμένων, των Νηπιαγωγείων της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας, για το υπόλοιπο της θητείας, η οποία λήγει μέχρις ορισμού νέων Προϊσταμένων.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από 30-09-2015 έως 05-10-2015, στα Νηπιαγωγεία της οργανικής θέσης των υποψηφίων και ακολούθως θα διαβιβαστούν συγκεντρωτικά με διαβιβαστικό από τα Νηπιαγωγεία στην Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας.

 

Ακολουθεί η σχετική Προκήρυξη

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΕΣ_2015

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ Α΄ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

Το Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας με την Πράξη του 35/30-09-2015 τοποθέτησε τους εκπαιδευτικούς Γαλλικής (ΠΕ05) που είχε στη διάθεσή του από απόσπαση και αναρτά το σχετικό Πίνακα

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ (Π.Ε.05) ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ .xls

Το Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας με την Πράξη του 35/30-09-2015 τοποθέτησε τους εκπαιδευτικούς Γαλλικής (ΠΕ05) που είχε στη διάθεσή του από απόσπαση και αναρτά το σχετικό Πίνακα, με ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τον υπολογισμό των μορίων μιας υποψηφίου και επαναπροσδιορισμό της ομάδας τοποθέτησής της

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ (Π.Ε. 05) ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ (Ανακοινοποίηση στο ορθό)

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων που διατίθενται από την Α΄ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας στην Α΄ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, όπως προσέρχονται στην Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, Δώρου 9 - Ομόνοια, στον 4ο όροφο, προκειμένου να ενημερώνονται για τα υπάρχοντα λειτουργικά κενά της ειδικότητάς τους και υποβάλλουν σχετική Αίτηση - Δήλωση τοποθέτησης

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ08, ΠΕ11 και ΠΕ32 που έχουν διατεθεί εξ?ολοκλήρου από την Α? Διεύθυνση Δ.Ε. Αθήνας στην Α? Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, όπως υποβάλουν σχετική Δήλωση τοποθέτησης, την Πέμπτη 01/10/2015, από ώρα 8:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στην Α? Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, Δώρου 9, Ομόνοια, 4ος όροφος, ή να αποστείλουν αυτή στο fax : 210-5248449

 

1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ08

2) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11

3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ32

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Face_Book.jpg

IMG_9813d.JPG