ΠΥΣΠΕ

Oι εκπαιδευτικοί ΠΕ 60 και ΠΕ70, που επιθυμούν να υποβάλλουν Αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης δύνανται να την καταθέσουν από 28-07-2015 έως 11-08-2015, στην Α΄ Διεύθυνση Π.Ε Αθηνών (Δώρου 9, 5ος όροφος), από ώρα 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 ΔΠΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ

 Παπαγεωργίου Αναστάσιος

 Τηλ.: 210-5243835

 ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 Κώστα Κατερίνα

 Τηλ.: 210-5243253

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ

 Χρήστου Αμαλία

 Τηλ.: 210-5243286