ΠΥΣΠΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ (Αρ. Πρωτ. Δ/νσης Π.Ε. Α' Αθήνας 15170/28-07-2017)

Οι τοποθετούμενοι υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία την 1η Αυγούστου 2017.

Face_Book.jpg