ΠΥΣΠΕ

Διευκρινίζεται ότι η πρόσκληση υποβολής δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης εκπ/κών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20 και ΠΕ32 στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ αφορά και τους εκπ/κούς με απόσπαση από ΠΥΣΔΕ.

Face_Book.jpg