ΠΥΣΠΕ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ70

Πίνακας τοποθετηθέντων Δασκάλων ΠΕ 70

Πίνακας Δασκάλων που δεν τοποθετήθηκαν και καλούνται να υποβάλλουν Δήλωση για τη Β Φάση τοποθετήσεων

Πίνακας Δασκάλων που δεν τοποθετήθηκαν και παραμένουν στην οργανική τους θέση

Πίνακας Δασκάλων με τις προτιμήσεις τους, που δεν τοποθετήθηκαν και παραμένουν στην οργανική τους θέση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ -ΠΕ 70 ΓΙΑ ΤΗ Β ΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ 60

Πίνακας τοποθετηθέντων Νηπιαγωγών ΠΕ 60

Πίνακας Νηπιαγωγών που δεν τοποθετήθηκαν και καλούνται να υποβάλλουν Δήλωση για τη Β΄Φάση τοποθετήσεων

Πίνακας Νηπιαγωγών που δεν τοποθετήθηκαν και παραμένουν στην οργανική τους θέση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ -ΠΕ60 ΓΙΑ ΤΗ Β ΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 ΔΠΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ

 Παπαγεωργίου Αναστάσιος

 Τηλ.: 210-5243835

 ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 Κώστα Κατερίνα

 Τηλ.: 210-5243253

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ

 Χρήστου Αμαλία

 Τηλ.: 210-5243286