ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Το Τμήμα Εκπαιδευτικών θεμάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής κ. Τζίμα Γεώργιο και τους υπευθύνους του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης & Υποστήριξης Α΄ Αθήνας (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), διοργανώσουν διήμερη ημερίδα με θέμα:
«Η Ειδική Αγωγή στα Τυπικά ? Γενικά Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο.

Παρακαλώ να μας αποστείλετε εις τριπλούν, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 449/2007, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης, ξεχωριστά για κάθε εκπαιδευτικό. Στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα θα φαίνεται το όνομα του μαθητή, ποιες ώρες κάνει και τι μάθημα.

Ο Σχολικός Σύμβουλος ΕΑΕ

Δρ. Γεώργιος Ι. Τζίμας

Περισσότερα Άρθρα...

Face_Book.jpg

 

 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 ΔΠΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ

 Παπαγεωργίου Αναστάσιος

 Τηλ.: 210-5243835

 ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 Κώστα Κατερίνα

 Τηλ.: 210-5243253

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ

 Χρήστου Αμαλία

 Τηλ.: 210-5243286