ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Το Τμήμα Εκπαιδευτικών θεμάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής κ. Τζίμα Γεώργιο και τους υπευθύνους του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης & Υποστήριξης Α΄ Αθήνας (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), διοργανώσουν διήμερη ημερίδα με θέμα:
«Η Ειδική Αγωγή στα Τυπικά ? Γενικά Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο.

Face_Book.jpg