ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Παρακαλώ να μας αποστείλετε εις τριπλούν, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 449/2007, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης, ξεχωριστά για κάθε εκπαιδευτικό. Στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα θα φαίνεται το όνομα του μαθητή, ποιες ώρες κάνει και τι μάθημα.

Ο Σχολικός Σύμβουλος ΕΑΕ

Δρ. Γεώργιος Ι. Τζίμας

Δυνατότητα εκ νέου πρόσβασης στο «ΔΙΚΤΥΟ» του Παρατηρητηρίου της ΑΕΕ για τυχόν τροποποιήσεις- συμπληρώσεις της Ετήσιας Έκθεσης Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ ) του σχολικού έτους 2013 - 2014.

«Υλοποίηση της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας- Διαδικασίες αυτοαξιολόγησης κατά το σχολικό έτος 2014-2015» - Οδηγίες και Κατευθύνσεις (2ο έτος εφαρμογής της ΑΕΕ)» 

Συνάντηση εργασίας Σχολικού Συμβούλου Ε.Α.Ε. της 1ης Περιφέρειας.

Ημερίδα: Ανατροφοδότηση για τη εισαγωγή του θεσμού των ΣΔΕΥ

Υλικό από Διημεριδές για ΣΔΕΥ

Ημερίδα για εκπαιδευτικούς Παράλληλων Στηρίξεων προγράμματος ΕΣΠΑ

ΦΕΚ 315/12-2-2014 για ΕΔΕΑΥ

Ημερίδες για εκπαιδευτικούς Τμημάτων Ένταξης Π.Ε. και Δ.Ε

Επιστημονική Ημερίδα με τίτλo:

?ΘΕΣΜΟΙ  ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ?

ΑΙΤΗΣΗ

Συνάντηση με Διευθυντές/Προϊσταμένενους ΣΜΕΑΕ/13-03-2014

Ημερίδες για εκπαιδευτικούς Αναπληρωτές Ειδικής Αγωγής

Προγράμματος ΕΣΠΑ

Ημερίδα για εκπαιδευτικούς Παράλληλων Στηρίξεων προγράμματος ΕΣΠΑ

Υλικό ΑΕΕ

Νέα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα 2014

ΤΑΧΥΔΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ-ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Ημερίδα για εκπαιδευτικούς Παράλληλων Στηρίξεων προγράμματος ΕΣΠΑ

Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

ΝΟΜΟΣ 4115-2013

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΠ-Υ.

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΙΣΜΟΥ/ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΞ/ΚΗΣ Δ/ΧΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΡΙΞΕΩΝ-ΕΣΠΑ

NOMOΣ-4186/2013-ΦΕΚ 193 (ΑΡΘΡΟ 28)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΗΜΕΡΙΔΑ 6-6-13 ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΡΙΞΕΩΝ   

ΑΡΧΕΙΟ 1                  ΑΡΧΕΙΟ 2

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ-ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΕΣ ΣΜΕΑΕ 19-6-2013 

ΝΟΜΟΣ 4115, ΑΡΘΡΟ 39 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ   

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΡΙΞΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ 06-06-2013  

ΥΛΙΚΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 15-5-2013  

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΕΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ   

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΡΙΞΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ

?Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ? : ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΣΗ  

ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ    

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 19-2-2013  

ΝΕΑ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΗΜΕΡΙΔΑ 1/11/2012 ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ  

ΝΕΑ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ   

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ? ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗ - ΕΓΚΡΙΣΗ  

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ,ΤΕΤΑΡΤΗ 20-06-2012  

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. , ΤΡΙΤΗ 05/06/2012  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. , ΠΕΜΠΤΗ 17/05/2012  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε., ΠΕΜΠΤΗ 26/04/2012

ΕΓΚΡΙΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ   

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ,ΤΕΤΑΡΤΗ 28/03/2012 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3 ΗΜΕΡΙΔΩΝ    ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ  

1. ?ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ?. 2. ?ΜΕΡΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΑΕ?  

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 07-02-2012  

ΕΥΧΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2011-2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΕΣΠΑ)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΑΕ, ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤ?ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η?/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΤΙΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΜΕΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1:ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΑΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Σ.-ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ Τ.Ε.

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Τ.Ε.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ-ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ-ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τ.Ε ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τ.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ-ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΜΕΑΕ-ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Face_Book.jpg