ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος :         Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

         

Αντιπρόεδρος :   Πανδή Αφροδίτη

Μέλος :               Σκλήβα Αγγελική

Αιρετά μέλη :     Ρατσίδης Αλέξανδρος - Κολιάτσου Ευγενία

Γραμματέας :     Κόφφα Μαρία

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

Αναπλ. μέλος :     Γεωργαλάς Ευάγγελος

Αναπλ. μέλος :     Παπανδριανού Ελένη

Αναπλ. μέλος :     Παναγιώτου Παναγιώτης

Αναπλ. αιρετά μέλη :  Κλάδη Πορφυρία - Μπαλογιάννη Ελένη

Αναπλ. γραμματέας :  Ασημακοπούλου Αργυρώ