ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος :         Δρ. Καραγιάννη Ευαγγελία

         

Αντιπρόεδρος :   Πανδή Αφροδίτη

Μέλος :               Κονιστή Πηνελόπη

Αιρετά μέλη :     Ρουμπής Παναγιώτης - Τρανός Χρήστος

Γραμματέας :     Σωτηροπούλου Πηνελόπη

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

Αναπλ. μέλος :     Χρήστου Αμαλία

Αναπλ. μέλος :     Κυριαζόπουλος Ιωάννης

Αναπλ. μέλος :     Βελέτης Κωνσταντίνος

Αναπλ. αιρετά μέλη :  Κέγκος Φίλιππος - Γκάγκαρη Αγγελική

Αναπλ. γραμματέας :  Παπανδριανού Ελένη