Νέο λογότυπο ΕΣΠΑ από 01-01-2018

Nike Jordan??????????? ??? ????? ???????