Καλούνται οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί (Β? Φάση) να παρουσιαστούν από αύριο Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου έως Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020 στις σχολικές μονάδες προσωρινής τοποθέτησής τους, όπως αυτές αναφέρονται στους πιο κάτω πίνακες, για να αναλάβουν υπηρεσία.

Τις επόμενες μέρες, η Διεύθυνση θα αναρτήσει ανά κλάδο τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά και θα ζητήσει από τους Αναπληρωτές να υποβάλουν ηλεκτρονικά δήλωση προτίμησης ώστε να επανατοποθετηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΕ08 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕ91.01 ΚΑΙ 91.02 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΑΕ ΠΕ08 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΕΑΕ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΑΕ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΕΑΕ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΕΑΕ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΕΑΕ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΑΕ ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Α΄ΑΘΗΝΑΣ

Η Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εγκυκλίους σχετικά με τα «Πρόσθετα μέτρα και Ρυθμίσεις  για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», ενημερώνει ότι η είσοδος στην υπηρεσία θα γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού με το αρμόδιο τμήμα και εφόσον το αίτημα δεν δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο (τηλεπικοινωνιακά, e-mail, ταχυδρομείο).

Οι ενδιαφερόμενοι, εκπαιδευτικοί και πολίτες, μπορούν να αποστέλλουν οποιοδήποτε έγγραφο ή αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: mail@dipe-a-athin.att.sch.gr

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

IMG_9813d.JPG