Την Τρίτη 20/04/2021 εμβολιάσθηκαν εκπαιδευτικοί γεννηθέντες/είσες τα έτη 1963 και 1964 με τελευταία ημερομηνία εμβολιασμού 30/12/1964. Οι εμβολιασθέντες εκπαιδευτικοί ανταποκρίθηκαν στην τηλεφωνική μας επικοινωνία για πρώτη φορά.

banner-sxoleia