ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Την Τρίτη 20/04/2021 εμβολιάσθηκαν εκπαιδευτικοί γεννηθέντες/είσες τα έτη 1963 και 1964 με τελευταία ημερομηνία εμβολιασμού 30/12/1964. Οι εμβολιασθέντες εκπαιδευτικοί ανταποκρίθηκαν στην τηλεφωνική μας επικοινωνία για πρώτη φορά.

Τη Δευτέρα 19/04/2021 εμβολιάσθηκαν εκπαιδευτικοί γεννηθέντες/είσες τα έτη 1963 και 1964 με τελευταία ημερομηνία εμβολιασμού 31/3/1964. Οι εμβολιασθέντες εκπαιδευτικοί ανταποκρίθηκαν στην τηλεφωνική μας επικοινωνία για πρώτη φορά.
 

Την τρέχουσα περίοδο εμβολιάζονται με αδιάθετες δόσεις εμβολίων από τα εμβολιαστικά κέντρα της Εκπαιδευτικής Ενότητας Α΄Αθήνας και οι γεννηθέντες/θείσες εκπαιδευτικοί το έτος 1965.

Την τρέχουσα περίοδο εμβολιάζονται με αδιάθετες δόσεις εμβολίων από τα εμβολιαστικά κέντρα της Εκπαιδευτικής Ενότητας Α΄Αθήνας και οι γεννηθέντες/θείσες εκπαιδευτικοί το έτος 1964.

Την τρέχουσα περίοδο εμβολιάζονται με αδιάθετες δόσεις εμβολίων από τα εμβολιαστικά κέντρα της Εκπαιδευτικής Ενότητας Α΄Αθήνας οι γεννηθέντες/θείσες εκπαιδευτικοί από 1/1/1963 έως 31/12/1963.

Την τρέχουσα περίοδο εμβολιάζονται με αδιάθετες δόσεις εμβολίων από τα εμβολιαστικά κέντρα της Εκπαιδευτικής Ενότητας Α΄Αθήνας οι γεννηθέντες/θείσες εκπαιδευτικοί από 1/1/1962 έως 31/12/1962.

banner-sxoleia