ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ70

Πίνακας τοποθετηθέντων Δασκάλων ΠΕ 70

Πίνακας Δασκάλων που δεν τοποθετήθηκαν και καλούνται να υποβάλλουν Δήλωση για τη Β Φάση τοποθετήσεων

Πίνακας Δασκάλων που δεν τοποθετήθηκαν και παραμένουν στην οργανική τους θέση

Πίνακας Δασκάλων με τις προτιμήσεις τους, που δεν τοποθετήθηκαν και παραμένουν στην οργανική τους θέση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ -ΠΕ 70 ΓΙΑ ΤΗ Β ΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ 60

Πίνακας τοποθετηθέντων Νηπιαγωγών ΠΕ 60

Πίνακας Νηπιαγωγών που δεν τοποθετήθηκαν και καλούνται να υποβάλλουν Δήλωση για τη Β΄Φάση τοποθετήσεων

Πίνακας Νηπιαγωγών που δεν τοποθετήθηκαν και παραμένουν στην οργανική τους θέση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ -ΠΕ60 ΓΙΑ ΤΗ Β ΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

NikeAIR MAX PLUS

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Α΄ΑΘΗΝΑΣ

Η Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εγκυκλίους σχετικά με τα «Πρόσθετα μέτρα και Ρυθμίσεις  για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», ενημερώνει ότι η είσοδος στην υπηρεσία θα γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού με το αρμόδιο τμήμα και εφόσον το αίτημα δεν δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο (τηλεπικοινωνιακά, e-mail, ταχυδρομείο).

Οι ενδιαφερόμενοι, εκπαιδευτικοί και πολίτες, μπορούν να αποστέλλουν οποιοδήποτε έγγραφο ή αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: mail@dipe-a-athin.att.sch.gr

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

IMG_9813d.JPG