Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

ΦΕΚ (Αριθ. Πρωτ. Δ/νσης Π.Ε. Α' Αθήνας: 8878/12-03-2020)

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Trava Mista Cano Alto

IMG_9813d.JPG