Καλούνται οι Αναπληρωτές ΕΕΠ και ΕΒΠ των πιο κάτω ειδικοτήτων να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους, όπως αυτές αναφέρονται στους πιο κάτω πίνακες, για να αναλάβουν υπηρεσία, από αύριο Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020 εως και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΔΕΑΥ ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΜΗ ΤΟΜΕΑΚΟ ΔΕ01

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΠΕ29 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΕ30 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΕ21

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΕ25 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΕ28 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΕ23 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

IMG_9813d.JPG