Καλούνται οι Αναπληρωτές  Εκπ/κοί κλάδου ΠΕ60 (για ΔΥΕΠ), των οποίων η πρόσληψη έγινε από το πρόγραμμα «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα » ΟΠΣ 5002810, να παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα  τοποθέτησής τους, όπως  αναφέρεται στον  πιο κάτω πίνακα, για να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020 έως και την Παρασκευή 18-12-2020.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ  ΠΕ60 ΓΙΑ ΔΥΕΠ 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΝΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Α΄ΑΘΗΝΑΣ

Η Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας κατόπιν των πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου καθώς και των πρόσφατων εγκύκλιων σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, ανακοινώνει προς τους εκπαιδευτικούς και τους πολίτες ότι:

η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, καθώς και με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης εξαμήνου ή αρνητικού 48ωρου rapid test.

Οι ενδιαφερόμενοι, εκπαιδευτικοί και πολίτες, μπορούν επίσης να αποστέλλουν οποιοδήποτε έγγραφο ή αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση:

mail@dipe-a-athin.att.sch.gr

IMG_9813d.JPG