ΝΕΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

ΝΕΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΠΔΕ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΚΟ ΤΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

Womens Footwear OnlineNike

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Α΄ΑΘΗΝΑΣ

Η Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εγκυκλίους σχετικά με τα «Πρόσθετα μέτρα και Ρυθμίσεις  για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», ενημερώνει ότι η είσοδος στην υπηρεσία θα γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού με το αρμόδιο τμήμα και εφόσον το αίτημα δεν δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο (τηλεπικοινωνιακά, e-mail, ταχυδρομείο).

Οι ενδιαφερόμενοι, εκπαιδευτικοί και πολίτες, μπορούν να αποστέλλουν οποιοδήποτε έγγραφο ή αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: mail@dipe-a-athin.att.sch.gr

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

IMG_9813d.JPG