Σχετικά με τις βεβαιώσεις ετήσιων αποδοχών 2014, σας ενημερώνουμε ότι:

α) Στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσής μας, στην κατηγορία «Μισθοδοσία Προσωπικού» και από το σύνδεσμο http://iris.attik.sch.gr/ce2014 μπορείτε να λαμβάνετε τη σχετική βεβαίωση.
Για τη λήψη της βεβαίωσης θα χρησιμοποιήσετε τον Α.Μ., τον Α.Φ.Μ. και τον Α.Μ.Κ.Α. σας, όπως και στα ενημερωτικά σημειώματα.
Οι αναπληρωτές του τακτικού προϋπολογισμού αντί του Α.Μ. θα χρησιμοποιούν και πάλι τον Α.Φ.Μ.

adidas Sneaker NewsSneakers

β) Η υπηρεσία μας, σε εφαρμογή της ΠΟΛ1051/19-02-2015 (ΦΕΚ.373/18-03-2015 τ.Β΄) και της τροποποίησης της 9ης/4/2015 (ΦΕΚ.777/04-05-2015 τ.Β΄), έχει ήδη υποβάλει ηλεκτρονικά το αρχείο β΄ αντιτύπου βεβαιώσεων αποδοχών έτους 2014 μέσω διαδικτύου (TAXISnet).

γ) Έτσι και φέτος το έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης θα έχει ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ τα πεδία 301 ? 302 των καθαρών αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες, τα πεδία 313 ? 314 & 315 ? 316 με τους φόρους που αναλογούν & που παρακρατήθηκαν και τα πεδία 333 ? 334 με την εισφορά αλληλεγγύης που παρακρατήθηκε (όπου αυτό χρειάζεται).

Στα παραπάνω πεδία δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής από μέρους του φορολογούμενου.
(Σε περίπτωση λάθους ο εργαζόμενος πρέπει να απευθυνθεί στον εργοδότη για τη διόρθωση)

Συνεπώς οι έντυπες βεβαιώσεις δεν είναι απαραίτητες για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης, αφού τα ποσά που αναφέρονται σ' αυτές είναι ήδη καταχωρημένα στο έντυπο Ε1 και επομένως χορηγούνται ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

δ) Τέλος, επειδή πολλοί συνάδελφοι συγχέουν:
1) το καθαρό ποσό (όπως ονομάζεται στη βεβαίωση και στο Ε1) με το πληρωτέο ποσό (δηλαδή τα χρήματα που κατατίθενται στον ατομικό τραπεζικό λογαριασμό),
2) την εισφορά υπέρ ανεργίας με την εισφορά αλληλεγγύης
διευκρινίζουμε ότι:
1) καθαρό ποσό είναι αυτό που προκύπτει από την αφαίρεση των ακαθάριστων αποδοχών μείον τις κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, ανεργίας, απεργιών & αχρεωστήτων
2) εισφορά ανεργίας επιβάλλεται σε όλες τις αποδοχές ανεξαρτήτως ύψους, ενώ εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται στις ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές πάνω από 12.000 ευρώ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Α΄ΑΘΗΝΑΣ

Η Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εγκυκλίους σχετικά με τα «Πρόσθετα μέτρα και Ρυθμίσεις  για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», ενημερώνει ότι η είσοδος στην υπηρεσία θα γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού με το αρμόδιο τμήμα και εφόσον το αίτημα δεν δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο (τηλεπικοινωνιακά, e-mail, ταχυδρομείο).

Οι ενδιαφερόμενοι, εκπαιδευτικοί και πολίτες, μπορούν να αποστέλλουν οποιοδήποτε έγγραφο ή αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: mail@dipe-a-athin.att.sch.gr

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

IMG_9813d.JPG