Εγκύκλιος μεταθέσεων Πρωτοβάθμιας 2013-14 

ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 

Οδηγίες για χορήγηση αδειών 
 

1. ΚΑΝΟΝΙΚΗ 

2. ΕΙΔΙΚΗ (ΓΑΜΟΥ-ΘΑΝΑΤΟΥ-ΔΙΚΗΣ) 

3. ΓΟΝΙΚΕΣ 

4. ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ 

5. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

6. ΠΥΕ-ΕΥΕ 

7. ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΠΥΕ-ΕΥΕ 
 

Αίτηση ένστασης 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ 2014-15 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ 2014-15 

Υπενθύμιση ενεργειών αποστολής στοιχείων για απεργίες και στάσεις εργασίας. 

Ενημέρωση σχετικά με τις αρμοδιότητες των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 

Τροποποίηση της υπ? αριθμ.Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 απόφασης «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων 

Εγκύκλιος αδειών 

ΦΕΚ_2648_τ.Β 

Διευκρινίσεις για την περίθαλψη εκπ/κων με απόσπαση στο εξωτερικό ή με άδεια άνευ αποδοχών

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης   
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Έγκριση πιστώσεων για υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Υπόδειγμα <<Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για τους μήνες Σεπτέμβριο - Δεκέμβριο 2014>>

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2015 
(ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ 
ΣΤΗΝ Α? ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε ΑΘΗΝΑΣ)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2015 

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2013-2014

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2013-2014

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΣΗΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Προκήρυξη εκπαιδευτικών συμβούλων στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Λουξεμβούργο Ι και Καρλσρούη

Διευκρινιστικές οδηγίες για το φύλλο μητρώου της προκήρυξης

Προκήρυξη για απόσπαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό 2014-15

Πρόσκληση εκπ/κών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Διαπολιτισμικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2014-2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΕΠ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕΠ-ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), για το διδακτικό έτος 2014-2015.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΕΔΔΥ 2014-2015.

ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2014-2015 από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΣΜΕΑΕ.
 

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε  υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά το σχολικό έτος 2014-2015.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2014-2015 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΑΙΘ.
 

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Διαπολιτισμικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2014-2015.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ-2014-2015.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2014-2015.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2014-2015.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2014-2015.
 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡ. 3354/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣτΕ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΗ-Τ7Μ

ΑΔΑ: ΒΙ09-ΠΧΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) - ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΒΠ) 2014-2015

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών της  Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθηνών, για το σχολ. έτος 2013-14

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ

ΥΠ.ΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΟΠΑΔ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΩΝ,ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ Π.Μ ΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΩΝ,ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ Π.Μ ΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ

ΑΔΑ_ΒΛΓΕΧ-363

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2014 (ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ

ΣΤΗΝ Α? ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε ΑΘΗΝΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΠΟΚ/ΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΡΘΡΟ 165, Ν.3528/2007)

ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΔΥΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΤΕΚΝΩΝ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ν.3528/2007

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2013-14

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ  ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ   (μόνιμη ανάρτηση)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ      (μόνιμη ανάρτηση)

Nike Zoom Flight BonafidePatike

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Α΄ΑΘΗΝΑΣ

Η Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εγκυκλίους σχετικά με τα «Πρόσθετα μέτρα και Ρυθμίσεις  για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», ενημερώνει ότι η είσοδος στην υπηρεσία θα γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού με το αρμόδιο τμήμα και εφόσον το αίτημα δεν δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο (τηλεπικοινωνιακά, e-mail, ταχυδρομείο).

Οι ενδιαφερόμενοι, εκπαιδευτικοί και πολίτες, μπορούν να αποστέλλουν οποιοδήποτε έγγραφο ή αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: mail@dipe-a-athin.att.sch.gr

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

IMG_9813d.JPG

banner-sxoleia

Σχολικές δραστηριότητες

Ημερίδα «Κουκλοπαίζουμε. Δάσκαλος και θεατρική κούκλα στην τάξη», 16/9/21

ΕΓΓΡΑΦΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Έκθεση Ζωγραφικής "ΗΜΟΥΝ ΠΑΙΔΙ ΤΟ '21"

ΕΓΓΡΑΦΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΦΙΣΑ

Tελική αναστοχαστική-αξιολογική συνάντηση λήξης για το πρόγραμμα «Aπό τη φωτογράφιση στην πολιτειότητα» Τρίτη 29 Ιουνίου 2021, 18.30-20.30μμ

ΕΓΓΡΑΦΟ

«Συμπλήρωση φόρμας υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων»,2020-21

ΕΓΓΡΑΦΟ

ΦΟΡΜΑ για  Διευθυντές/ Διευθύντριες, Προϊστάμενοι/ Προϊστάμενες των σχολικών μονάδων της
Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας  που  έχουν προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 (ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΟΣΩΝ ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ)

Ημερομηνία συμπλήρωσης Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΦΟΡΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

1. Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: https://forms.gle/Wa1nHMrhN8aJmYuNA


2. Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων: https://forms.gle/FHwfTH58n5W7mQeo8


3. Προγράμματα Αγωγής Υγείας: https://forms.gle/iMwXtMQUonBHEuTB9


4. Κοινά προγράμματα προς 2 Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων:
https://forms.gle/ZrfKAvREnTugHwVW8

 Ημερομηνία συμπλήρωσης Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021

«Συμπλήρωση φόρμας υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων»,2020-21

ΕΓΓΡΑΦΟ

ΦΟΡΜΑ για  Διευθυντές/ Διευθύντριες, Προϊστάμενοι/ Προϊστάμενες των σχολικών μονάδων της
Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας  που  έχουν προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 (ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΟΣΩΝ ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ)

Ημερομηνία συμπλήρωσης Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021

 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΦΟΡΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

1. Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: https://forms.gle/Wa1nHMrhN8aJmYuNA


2. Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων: https://forms.gle/FHwfTH58n5W7mQeo8


3. Προγράμματα Αγωγής Υγείας: https://forms.gle/iMwXtMQUonBHEuTB9


4. Κοινά προγράμματα προς 2 Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων:
https://forms.gle/ZrfKAvREnTugHwVW8

 Ημερομηνία συμπλήρωσης Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021

Εκδήλωση εξ αποστάσεως για την ολοκλήρωση του προγράμματος Το παιδί η πόλη και τα μνημεία, Πέμπτη 17 Ιουνίου 18.00-20.30μμ

ΕΓΓΡΑΦΟ

«Ήμουν παιδί το ΄21» Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών

Το Φεστιβάλ Δελφών «Το Λάλον Ύδωρ» και ο Σύλλογος «Οι Φίλοι του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών » συνδιοργανώνουν την έκθεση ζωγραφικής «Ήμουν παιδί το ΄21» στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, στους Δελφούς.

Εγκαίνια: Σάββατο 19 Ιουνίου 2021, ώρα 19:00 Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, Δελφοί (αίθουσα «Φρύνιχος).

Η έκθεση οργανώθηκε αρχικά από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Δάφνης «Γεώργιος Μπουζιάνης», την Α΄ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών, το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης και τον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού του Δήμου Δάφνης-Υμηττού σε συνεργασία με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, την Ελληνοαμερικανική Ένωση και τον Δήμο Δάφνης-Υμηττού. 

ΑΦΙΣΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διήμερο επιμορφωτικό εργαστήριο οραματισμού για ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον στο σχολείο, 1 και 2/6/2021

ΕΓΓΡΑΦΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Ημερίδα για τον Ενεργό πολίτη Τετάρτη 19/5/2021 στις 3-6.30 μμ.
Oργανώνεται από  το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου ως συμμετοχή  στη Σχολική Εβδομάδα Ενεργών Πολιτών «ACT-ACTive citizenship - Δρώντας ως Ενεργός Πολίτης» 17-21/5/2021 στο πλαίσιο  προβολής και διάδοσης των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ3 2017-2020 - Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής - “ACT - ACTive citizenship projects to enhance pupils΄ social and civic competences”. 
 
Η Διεύθυνση Π.Ε Α' Αθήνας, δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων, συμμετέχει παρουσιάζοντας το Τοπικό Σχολικό  Δίκτυο "  Ανθρώπινα δικαιώματα -Δημοκρατία -Ενεργός Πολίτης " και άλλες επιμορφωτικές πρωτοβουλίες και δράσεις που έχει διοργανώσει με στόχο την προαγωγή των δεξιοτήτων του Ενεργού πολίτη. 
Σύνδεσμοι για διαδικτυακή παρακολούθηση :

https://minedu-primary.webex.com/meet/gpolychronakis

Ζωντανή μετάδοση από το κανάλι του 3ου Δ.Σ. Ζωγράφου στο YouTube :

 

ΑΦΙΣΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 19.05.2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 
Πρόσκληση σε επιμορφωτικό σεμινάριο «Εκπαιδευτικά παιχνίδια για την κλιματική αλλαγή» στις 19/5/2021

ΕΓΓΡΑΦΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Eυρωπαϊκό πρόγραμμα ENSITE (Environmental Socio-Scientific Issues in Initial Teacher Education) (ΕRASMUS+) - Ημερίδα δημοσιοποίησης 20-5-2021

ΕΓΓΡΑΦΟ

Ημερίδα και εργαστήριο εξ αποστάσεως: "Λογοτεχνία και κόμικς, Μυθολογία και κόμικς, προσεγγίσεις"

ΕΓΓΡΑΦΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ