Η Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, αναρτά την σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή υποδιευθυντών των σχολικών της μονάδων, των Δημοτικών Σχολείων 33ου, 62ου, 72ου, 87ου, 113ου, 128ου, 135ου, 137ου Αθήνας, 1ου, 3ου Γαλατσίου, 9ου Δάφνης, 10ου Ειδικού Αθήνας, Ειδικού Δημοτικού Σχολείου ΜΔΔΕ, "Ρόζα Ιμβριώτη" που είναι κενές.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο με αριθμό Φ.361.22/146/152229/Ε3/29-09-2015 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ από 23/10/2015 έως 27/10/2015 θα γίνεται η υποβολή των Αιτήσεων υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων στις ως άνω σχολικές μονάδες ? οι Συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων και η διεξαγωγή της διαδικασίας της μυστικής ψηφοφορίας ? η Σύνταξη και η αποστολή Πρακτικού στην Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΕΣ, ΤΗΣ Α΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Air Jordan Releases 2019Air Jordan XIII 13 Kid

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Α΄ΑΘΗΝΑΣ

Η Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας κατόπιν των πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου καθώς και των πρόσφατων εγκύκλιων σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, ανακοινώνει προς τους εκπαιδευτικούς και τους πολίτες ότι:

η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, καθώς και με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης εξαμήνου ή αρνητικού 48ωρου rapid test.

Οι ενδιαφερόμενοι, εκπαιδευτικοί και πολίτες, μπορούν επίσης να αποστέλλουν οποιοδήποτε έγγραφο ή αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση:

mail@dipe-a-athin.att.sch.gr

IMG_9813d.JPG