ΓΕΝΙΚΕΣ

Ανακοίνωση πίνακα μορίων μεταθέσεων ? Υποβολή ενστάσεων

Κατάλογος αιτήσεων εκπαιδευτικών Π.Ε.μετάθεσης με προτιμήσεις ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε. με προτιμήσεις ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε. με προτιμήσεις ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥΕΕΕΕΚ

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε. με προτιμήσεις ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Mens Trainersfrozen yellow yeezy outfits for boys shoes , Air Jordan 1 Retro High OG 'UNC' Dark Powder Blue and White For Sale

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ Α΄ΑΘΗΝΑΣ  

Συγκρότηση τριμελών Εφορευτικών Επιτροπών που θα διεξάγουν τις εκλογές της 5ης- 11-2014,  
για την ανάδειξη αιρετών  μελών των ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας, ΑΠΥΣΠΕ και ΚΥΣΠΕ καθώς και 
ορισμός περιοχών και σχολείων αρμοδιότητάς τους.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  αρ. πρωτ.  2901Σ/167771/Ζ1 ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΟΦΩΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας, 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, eTwinning και ERASMUS+) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβίβαση πίνακα υποψηφίων αναπληρωτών  Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής 

Προσωρινοί πίνακες Ε.Ε.Π. 2014-15 

Πίνακας απορριπτέων 

Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων των Εκπ/κών στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Α΄ Αθήνας

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ_ Α ΠΥΣΠΕ ΑΘΗΝΑΣ  

Πρόσκληση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ19-20    
που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας, για συμπλήρωση ωραρίου

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ 05  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ 06  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ 07  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ 08  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ 11  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ 19-20  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ 32  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕ05,ΠΕ07, ΤΩΝ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ Β/ΘΜΙΑ

ΚΕΝΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

ΟΜΑΔΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ Β/ΘΜΙΑ

ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Μοριακή ανάρτηση πινάκων ΕΒΠ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ   

Μοριακή ανάρτηση πινάκων ΕΒΠ: ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 2014

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Υποβολή Δήλωσης προτιμήσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19-20, ΠΕ32, καθώς και των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 από απόσπαση, για προσωρινή τοποθέτηση

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ/ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια

 Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ .

ΔΗΛΩΣΗ.. .

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΕ60, ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Α΄ ΠΥΣΠΕ ΑΘΗΝΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΣΩΝ ΕΧΟΥΝ ΕΡΘΕΙ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ 2014-2015

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕ70, ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Α΄  ΠΥΣΠΕ   ΑΘΗΝΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΣΩΝ ΕΧΟΥΝ ΕΡΘΕΙ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ 2014-2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΛΕΙΤ. ΚΕΝΩΝ ΠΕ70 2014-2015

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΛΕΙΤ.ΚΕΝΑ Γ.Α ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ 2014-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2014-2015 .

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 2014-2015.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΠΕ 70. 

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΛΕΙΤ.ΚΕΝΑ Γ.Α ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ 2014-2015 .

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 2014-2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 2014-2015.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΕΝΩΝ

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2014-2015

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΕΝΩΝ 2014-2015

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2014-2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ70 ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ70 ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ 2014- 2015

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ Γ.Α. ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ 2014-2015 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Μήνυμα Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ανδρέα Λοβέρδου για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΠΕ05-ΠΕ07

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ05

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ07

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 2014-2015

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ 2014- 2015

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ 2014-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ06_ΠΕ11_ΠΕ16_ΠΕ19-20

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ06

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ11

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ16

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ08

ΤΟΠOΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ19-20

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΠΑΣΤΕΙ ΣΕ ΦΟΡΕΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΘΥΜΩ

ΔΗΛΩΣΗ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ

ΛΕΙΤ.ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ 2014-2015

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 2014-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ05-ΠΕ07 ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ - ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΠΕ05_ΠΕ07_

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΣΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΣΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε 19-Π.Ε 20 (ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ) - ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Υποβολή Δήλωσης προτιμήσεων Εκπαιδευτικών ειδικοτήτων των κλάδων  ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19-20, ΠΕ32, για προσωρινή τοποθέτηση

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΛΕΙΤ.ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ 2014-2015

ΛΕΙΤ.ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 08, ΠΕ19-20,ΠΕ32  2014-2015

ΛΕΙΤ.ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 11 ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗΣ 2014-2015

ΛΕΙΤ.ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2014-2015

Υποβολή Δήλωσης προτιμήσεων Εκπαιδευτικών ειδικοτήτων των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07, για προσωρινή τοποθέτηση.

ΑΙΤΗΣΗ

ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ_ Α΄  ΑΘΗΝΑΣ

ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ_ Α΄  ΑΘΗΝΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης του αναπληρωτή Δ/ντή του 99ου Δημοτικού Σχολείου Αθήνας

ΑΙΤΗΣΗ

Ενημέρωση Διευθυντών συγχωνευμένων Δημοτικών Σχολείων

  που απώλεσαν τη θέση τους, για κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ-ΜΕΤΑΤΑΞΗ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ11

ΑΝΑΛΗΨΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ05-ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΕ07-ΓΕΡΜΑΝΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ

Εγγραφές - Μετεγγραφές μαθητών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ Β' ΦΑΣΗΣ Π.Ε 06-ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Υποβολή Δήλωσης προτιμήσεων Εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, για προσωρινή τοποθέτηση

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ 2014-2015

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 08, ΠΕ19-20,ΠΕ32  2014-2015

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 11 ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗΣ 2014-2015

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2014-2015

Εγκύκλιος υποψηφίων Αναπληρωτών-Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής & Εκπ/σης (ΕΑΕ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

Αιτήσεις Απόσπασης Εκπαιδευτικών εντός της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας

ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών εντός της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας

ΑΙΤΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ Β΄ΚΑΙ Γ' ΦΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ Β΄ΚΑΙ Γ΄ΦΑΣΗΣ

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ_ΜΕΤΑ ΤΗ Γ΄ΦΑΣΗ

Ανάρτηση μοριακού πίνακα μεταταχθέντων εκπαιδευτικών της  Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας

ΜΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΗ-ΠΙΝΑΚΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ ΕΕΕΕΚ ΚΩΦΩΝ-ΒΑΡΗΚΟΩΝ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΜΕΝΩΝ Δ.Σ.

ΑΙΤΗΣΗ

Δ Η Λ Ω Σ Η   Π Ρ Ο Τ Ι Μ Η Σ Ε Ω Ν

(για τους πρώην Διευθυντές/ντριες προερχόμενους από τις συγχωνευμένες Σχολικές Μονάδες, της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ 2014

ΟΔΗΓΙΕΣ-Β ΦΑΣΗ_2014

NEA ΟΡΓΑΝ.ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ 2014-2015

NEA ΟΡΓΑΝ.ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2014-2015

NEA ΟΡΓΑΝ.ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 11 ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗΣ 2014-2015

NEA ΟΡΓ.ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ 2014-2015

NEA ΟΡΓΑΝ.ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2014-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Β΄ΦΑΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ- ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ Β'ΦΑΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ  ΕΝΤΟΣ  ΤΟΥ Α΄ ΠΥΣΠΕ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΗΣ Α ΔΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΘΕΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ Α΄ΠΥΣΠΕ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ   ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2014-2015

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΜΕΑΕ 2014-2015

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΣΜΕΑΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΜΕΑΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΜΕΑΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΜΕΑΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ Α΄Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ

Μοριακός Κατάλογος αιτήσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. για οριστική τοποθέτηση ή για βελτίωση θέσης  με προτιμήσεις

Μοριακός Κατάλογος αιτήσεων μετατιθέμενων εκπαιδευτικών για οριστική τοποθέτηση με προτιμήσεις

Εγκύκλιος λειτουργικών κενών για αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Μοριακός κατάλογος αιτήσεων εκπαιδευτικών  εντός  Α΄ΠΥΣΠΕ Αθηνών στην Ειδική Αγωγή

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης για βελτίωση θέσης ή οριστικής τοποθέτησης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ      ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2014

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2014-2015

ΟΡΓ.ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ 2014-2015

ΟΡΓΑΝ.ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 11 ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗΣ 2014-2015

ΟΡΓΑΝ.ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2014-2015

ΟΡΓΑΝ.ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2014-2015

ΟΡΓΑΝ.ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ 2014-2015

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2014-2015

ΟΡΓΑΝ.ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 11 ΦΥΣ.ΑΓΩΓΗΣ 2014-2015

ΟΡΓΑΝ.ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2014-2015

ΟΡΓΑΝ.ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2014-2015

ΟΡΓΑΝ.ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ 2014-2015

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_2014_15 ΚΟΙΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_2014_15

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ 2014-2015

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ 2014-2015

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π) ΣΕ  Σ.Μ.Ε.Α.Ε -ΚΕ.Δ.Δ.Υ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Β.Π) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε ΚΑΙ ΚΕ.Δ.Δ.Υ 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Π ΚΑΙ Ε.Β.Π ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

                  ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ Η' ΣΥΝΓΧΩΝΕΥΤΗΚΑΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

 

adidasadidas punstock spzl sale today live match , Nike Air Jordan Retro 1 Red Black White - Buy Air Jordan 1 Retro (white / black / varsity red), Price: $60.85 - Air Jordan Shoes, Michael Jordan Shoes

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Α΄ΑΘΗΝΑΣ

Η Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εγκυκλίους σχετικά με τα «Πρόσθετα μέτρα και Ρυθμίσεις  για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», ενημερώνει ότι η είσοδος στην υπηρεσία θα γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού με το αρμόδιο τμήμα και εφόσον το αίτημα δεν δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο (τηλεπικοινωνιακά, e-mail, ταχυδρομείο).

Οι ενδιαφερόμενοι, εκπαιδευτικοί και πολίτες, μπορούν να αποστέλλουν οποιοδήποτε έγγραφο ή αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: mail@dipe-a-athin.att.sch.gr

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

IMG_9813d.JPG