ΠΥΣΠΕ

Το Α΄ ΠΥΣΠΕ Αθήνας με την πράξη του 33/25-09-2015 αφού τοποθέτησε τους εκπαιδευτικούς Γερμανικής ΠΕ 07 που είχε στη διάθεσή του από απόσπαση, αναρτά το σχετικό Πίνακα τοποθέτησης, καθώς και Πίνακα με τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά, κλάδου ΠΕ 07.

Τυχόν ενστάσεις των ως άνω εκπαιδευτικών θα υποβάλλονται στην Α΄Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, Δώρου 9, Ομόνοια, στον 8ο όροφο, την Δευτέρα 28-09-2015, από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ και στο fax: 210-5248449.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ 07 ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕ 07

 

 

Nike SneakersGifts for Runners

Το Α΄ ΠΥΣΠΕ Αθήνας με την Πράξη του 32/23-09-2015, αφού τοποθέτησε τους από μετάταξη εκπαιδευτικούς ΠΕ05 και ΠΕ07, αναρτά Πίνακες με τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας και καλεί τους με απόσπαση ευρισκομένους στη διάθεσή του εκπαιδευτικούς των ως άνω κλάδων, όπως υποβάλλουν σχετική Δήλωση τοποθέτησης, την Πέμπτη 24/09/205, από ώρα 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στην Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, Δώρου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, ή να αποστείλουν αυτή στο fax: 210-5248449

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ (ΠΕ05)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ (ΠΕ07)

 

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ05 ΚΑΙ ΠΕ07 ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ Α΄ΠΥΣΠΕ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ

 

 

Off White X Max 97nike tiempo white black orange color pages free , Air Jordan 1 Retro High OG "Obsidian" Sail/Obsidian-University Blue For Sale

Το Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας με την Πράξη του 32/23-09-2015 τοποθέτησε τους εκπαιδευτικούς Γαλλικής (ΠΕ05) και Γερμανικής (ΠΕ07) Γλώσσας, στη διάθεσή του από μετάταξη και αναρτά τους σχετικούς Πίνακες.

Όσοι εκπαιδευτικοί δεν τοποθετήθηκαν σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους καλούνται να υποβάλλουν συμπληρωματική Δήλωση τοποθέτησης στα εναπομείναντα λειτουργικά κενά.

Οι Δηλώσεις και τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, Δώρου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, την 24/09/2015 από ώρα 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., ή θα αποστέλλονται στο fax: 210-5248449

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ (ΠΕ05)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ (ΠΕ07)

Air Max 95 VaporMaxAir Jordan IX 9 Shoes

Το Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας με την Πράξη του 31/21-09-2015 τοποθέτησε τους εκπαιδευτικούς στη διάθεσή του, από απόσπαση, των κλάδων ΠΕ08 και ΠΕ19-20 και αναρτά τους σχετικούς Πίνακες της τοποθέτησής τους.

Τυχόν ενστάσεις των ως άνω εκπαιδευτικών θα υποβάλλονται στην Α΄Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, Δώρου 9, Ομόνοια, στον 8ο όροφο, την Τρίτη 22-09-2015, από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ και στο fax: 210-5248449.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ Α΄ ΠΥΣΠΕ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ, ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ08

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ Α΄ ΠΥΣΠΕ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ, ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ19-20

nikeAir Max 95 20th Anniversary Flyknit

Το Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας αφού επικαιροποίησε τις ομάδες σχολικών μονάδων για τη διδασκαλία Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας, αναρτά επικαιροποιημένους Πίνακες των λειτουργικών κενών εκπαιδευτικών των κλάδων Γαλλικής (ΠΕ05) και Γερμανικής (ΠΕ07) Γλώσσας και καλεί τους από μετάταξη εκπαιδευτικούς των ως άνω κλάδων, που βρίσκονται στη διάθεσή του, όπως υποβάλλουν σχετική Αίτηση Δήλωση τοποθέτησης, από 18-09-2015 έως και 22-09-2015, στην Α΄Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, Δώρου 9, Ομόνοια, 3ος όροφος, από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. και στο fax: 210-5248449.

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ (ΠΕ05) - ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ (ΠΕ07) - ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Women Jordan ShoesNIKE

Το Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας με την Πράξη του 30/17-09-2015 τοποθέτησε τους εκπαιδευτικούς των κλάδων Αγγλικής (ΠΕ06), Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11), Μουσικής (ΠΕ16), Θεατρικών Σπουδών (ΠΕ32) και Δασκάλων (ΠΕ70), που βρίσκονταν στη διάθεσή του από απόσπαση, καθώς και όσους ζητούσαν απόσπαση σε σχολικές μονάδες εντός του Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας, σχολικού έτους 2015-2016, σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν.

Τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Α΄Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, Δώρου 9, Ομόνοια, 4ος όροφος, την Παρασκευή 18-09-2015, από ώρα 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

1. Από τον ενδιαφέρομενο εκπαιδευτικό

2. Στο fax: 210-5248449

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ (ΠΕ06)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΠΕ16)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕ32)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΕ70)

NIKEAir Jordan XI 11 Wool

Αναρτάται ανακοινοποιημένος στο ορθό Πίνακας κενών των ειδικοτήτων.

Με βάση τον νεότερο ανακοινοποιημένο στο ορθό Πίνακα δύνασθε να υποβάλλετε, εφόσον το επιθυμείτε, τροποποιητική Αίτηση - Δήλωση στο fax:210-5248449 εντός της ημέρας, 16-09-2015

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Adidas Arkyn BoostLebron Soldiers X 10

Το Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας καλεί τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, (Π.Ε.70, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19-20, ΠΕ32), εκτός των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07, που βρίσκονται στη διάθεσή του από απόσπαση, όπως υποβάλλουν σχετική Αίτηση - Δήλωση τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά των Δημοτικών Σχολείων της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε, Αθήνας.

Αιτήσεις -Δηλώσεις απόσπασης σε λειτουργικά κενά του συνημμένου Πίνακα δύνανται να υποβάλλουν και οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ06-ΠΕ11-ΠΕ16, της περίπτωσης Α5 του 137644/Ε1/03-09-2015 εγγράφου του ΥΠΟΠΑΙΘ, που έχουν τοποθετηθεί προσωρινά για το σχολικό έτος 2015-2016 σε οργανικά κενά, με την προγενέστερη Πράξη (27/13-09-2015) του Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται την 15/09/2015 και 16/09/2015 από ώρα 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.,  στην Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, Δώρου 9, Ομόνοια, 4ος όροφος.

  1. Από  τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό αυτοπροσώπως
  2. Από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
  3. Με  τηλεομοιότυπο στο φαξ: 210-5248449

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΕ70)

 

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ Α΄ΠΥΣΠΕ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ

 

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ Α΄ΠΥΣΠΕ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

NikeNike Sneakers

Το Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας με την Πράξη του 28/14-09-2015 αφού τοποθέτησε τους εκπαιδευτικούς στη διάθεση, από μετάταξη και παλαιοτέρων ετών, των κλάδων ΠΕ19-20 και ΠΕ32, αναρτά τον σχετικό Πίνακα  τοποθετήσεων, σχολικού έτους 2015-2016.

Τυχόν αιτήσεις ένστασης θα υποβάλλονται την 15/09/2015 από ώρα 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.,  στην Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, Δώρου 9, Ομόνοια, 5ος όροφος.

  1. Από  τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό αυτοπροσώπως
  2. Από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
  3. Με  τηλεομοιότυπο στο φαξ: 210-5243980 και 210-5248449

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ19 ? 20 ΚΑΙ ΠΕ32

Mercurial Victory CR7 LowAir Jordan I Low

Το Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας με την Πράξη του 27/13-09-2015 αφού τοποθέτησε τους εκπαιδευτικούς των κλάδων Αγγλικής (ΠΕ06), Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) και Μουσικής (ΠΕ16), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Α.5 του 137644/Ε1/03-09-2015 εγγράφου του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., αναρτά τον σχετικό Πίνακα τοποθετήσεων, καθώς και Πίνακα με τα εναπομείναντα οργανικά κενά των κλάδων ΠΕ06 ? ΠΕ11 ? ΠΕ16, σχολικού έτους 2015-2016 και καλεί τους εκπαιδευτικούς του Πίνακα που δεν τοποθετήθηκαν και παρέμειναν στη διάθεση του Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας, να υποβάλλουν συμπληρωματική Δήλωση στα εναπομείναντα κενά του συνημμένου Πίνακα.

Οι συμπληρωματικές Δηλώσεις και τυχόν αιτήσεις ένστασης θα υποβάλλονται την 14/09/2015 από ώρα 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.,  στην Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, Δώρου 9, Ομόνοια, 5ος όροφος.

  1. Από  τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό αυτοπροσώπως
  2. Από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
  3. Με  τηλεομοιότυπο στο φαξ: 210-5243980 και 210-5248449

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ06 - ΠΕ11 ? ΠΕ16

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ06 - ΠΕ11 ? ΠΕ16

Air Max 95 20th Anniversarynike air max wavy black purple hair women , Travis Scott x Air Jordan Retro 1 High OG TS SP "Cactus Jack" For Sale

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Α΄ΑΘΗΝΑΣ

Η Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εγκυκλίους σχετικά με τα «Πρόσθετα μέτρα και Ρυθμίσεις  για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», ενημερώνει ότι η είσοδος στην υπηρεσία θα γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού με το αρμόδιο τμήμα και εφόσον το αίτημα δεν δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο (τηλεπικοινωνιακά, e-mail, ταχυδρομείο).

Οι ενδιαφερόμενοι, εκπαιδευτικοί και πολίτες, μπορούν να αποστέλλουν οποιοδήποτε έγγραφο ή αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: mail@dipe-a-athin.att.sch.gr

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

IMG_9813d.JPG