ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδου Π.Ε.60 Νηπιαγωγών  των οποίων η πρόσληψη έγινε  για Παράλληλη Στήριξη, να συμπληρώσουν τη δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων, την αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας  ή και  συνάφειας  Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών και την υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτονται) και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. έως την Πέμπτη 07-01-2021 και ώρα 09.00 π.μ.

Τα αρχεία θα πρέπει να τα ονομάσετε με το ΕΠΩΝΥΜΟ_ΟΝΟΜΑ σας.

Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να δηλώσετε κατά σειρά προτίμησης, όλες τις σχολικές μονάδες που διατίθενται προς κάλυψη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων Γενικής Αγωγής να  συμπληρώσουν τη δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων, την αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας  ή και  συνάφειας  Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών  και την υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτονται) και να τις αποστείλουν ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. έως  και την Πέμπτη 07-01-2021 και ώρα 09.00 π.μ.  

Τα αρχεία θα πρέπει να τα ονομάσετε με το ΕΠΩΝΥΜΟ_ΟΝΟΜΑ σας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Δ ΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων των οποίων η πρόσληψη έγινε ( για τις Τάξεις Υποδοχής) από το πρόγραμμα «ΕΚΟ-ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ» να  συμπληρώσουν τη δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων και  την αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας  ή και  συνάφειας  Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών,  (επισυνάπτονται) και να τις αποστείλουν ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. έως  και την Τρίτη 05-01-2021 και ώρα 11.00 π.μ.  

Τα δύο αρχεία θα πρέπει να τα ονομάσετε με το ΕΠΩΝΥΜΟ_ΟΝΟΜΑ σας.

Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να δηλώσετε κατά σειρά προτίμησης, όλες τις σχολικές μονάδες που διατίθενται προς κάλυψη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί  όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, των οποίων η πρόσληψη από το Υ.ΠΑΙ.Θ. έγινε στις  30-12-2020, να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο   και να το αποστείλουν ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. έως και τη Δευτέρα 04-01-2021. 

Το συνημμένο αρχείο θα πρέπει να τo ονομάσετε με το ΕΠΩΝΥΜΟ_ΟΝΟΜΑ σας.

Με νεότερη ανακοίνωσή μας θα σας ενημερώσουμε για τη διαδικασία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες. 

 Όσοι δεν επιθυμούν να αναλάβουν υπηρεσία, να ενημερώσουν ηλεκτρονικά την υπηρεσία μας στο πιο πάνωmail.

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΕΡΓΑΝΗ

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών των οποίων η πρόσληψη έγινε (22-12-2020) από το πρόγραμμα «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» με κωδικό ΟΠΣ 5070727, να  συμπληρώσουν  τη δήλωση με τα ατομικά τους στοιχεία (επισυνάπτεται) και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. έως την Τρίτη 05-01-2021. Για αναγνώριση προϋπηρεσίας, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, επισυνάπτονται έντυπα προς συμπλήρωση.

Τα αρχεία θα πρέπει να τα ονομάσετε με το ΕΠΩΝΥΜΟ_ΟΝΟΜΑ σας.

Οι προσλαμβανόμενοι Αναπληρωτές Εκπ/κοί κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30 οφείλουν να  παρουσιαστούν στη  σχολική μονάδα  τοποθέτησής τους, στο σχολείο βάσης ( η πρώτη σχολική μονάδα, όπως αναφέρεται στον πίνακα του Υ.ΠΑΙ.Θ), για να αναλάβουν υπηρεσία από την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021 έως και την Δευτέρα 11-01-2021.

ΑΤΟΜΙΚΑ_ΣΤΟΙΧΕΙΑ_ΓΙΑ_ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ-ΕΡΓΑΝΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ_ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ_ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ_ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ_ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ_ΚΑΙ_ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

Καλούνται οι Αναπληρωτές  Εκπ/κοί κλάδου ΠΕ60 (για ΔΥΕΠ), των οποίων η πρόσληψη έγινε από το πρόγραμμα «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα » ΟΠΣ 5002810, να παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα  τοποθέτησής τους, όπως  αναφέρεται στον  πιο κάτω πίνακα, για να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020 έως και την Παρασκευή 18-12-2020.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ  ΠΕ60 ΓΙΑ ΔΥΕΠ 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΝΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

Καλούνται οι Αναπληρωτές  Εκπ/κοί κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30 να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες  τοποθέτησής τους, όπως αυτές αναφέρονται στους πιο κάτω πίνακες, για να αναλάβουν υπηρεσία απόΔευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 έως και την Τρίτη 08-12-2020.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ  ΠΕ23

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ30

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών των οποίων η πρόσληψη έγινε από το πρόγραμμα «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» να  συμπληρώσουν τη δήλωση προτίμησης ομάδων, σχολικών μονάδων και τη δήλωση με τα ατομικά τους στοιχεία (επισυνάπτονται) και να τις αποστείλουν ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. έως την Παρασκευή 04-12-2020 και ώρα 09.00 π.μ. 

Τα δύο αρχεία θα πρέπει να τα ονομάσετε με το ΕΠΩΝΥΜΟ_ΟΝΟΜΑ σας.

Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να δηλώσετε κατά σειρά προτίμησης, όλες τις σχολικές μονάδες που διατίθενται προς κάλυψη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ 30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΕΡΓΑΝΗ

 

Καλούνται οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί (προσλήψεις 06-11-2020, Ειδικής Πρόσκλησης) να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο για το  ΕΡΓΑΝΗ και να το αποστείλουν στο  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. έως την Κυριακή 08-11-2020 και ώρα 23.00.

Τη  Δευτέρα 09 Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020 θα παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους για να αναλάβουν υπηρεσία. Την ανάληψη υπηρεσίας τους και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θα το αποστείλουν ηλεκτρονικά  στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΕΡΓΑΝΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Α΄ΑΘΗΝΑΣ

Η Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εγκυκλίους σχετικά με τα «Πρόσθετα μέτρα και Ρυθμίσεις  για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», ενημερώνει ότι η είσοδος στην υπηρεσία θα γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού με το αρμόδιο τμήμα και εφόσον το αίτημα δεν δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο (τηλεπικοινωνιακά, e-mail, ταχυδρομείο).

Οι ενδιαφερόμενοι, εκπαιδευτικοί και πολίτες, μπορούν να αποστέλλουν οποιοδήποτε έγγραφο ή αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: mail@dipe-a-athin.att.sch.gr

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

IMG_9813d.JPG